Private Policy

 

 Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thông tin cá nhân đúng cách trong thời đại công nghệ thông tin ngày này là trách nhiêm của Media International, công ty chúng tôi xin phép được bảo mật thông tin của quý vị theo các điều khoản dưới đây:

 

Tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan về bảo mật các thông tin cá nhân

Trong trường hợp công ty chúng tôi muốn thu thập các thông tin cá nhân, công ty sẽ cố gắng làm rõ mục đích sử dụng bằng các công cụ hợp với pháp luật và công khai.

 

Trong trường hợp sử dụng các thông tin cá nhân:

Công ty sẽ sử dụng các thông tin cá nhân theo mục đích đã thông báo hoặc trong phạm vi liên quan hợp lí để phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc chia sẻ các thông tin cá nhân với bên thứ 3 hoặc trong trường hợp bên thứ 3 sử dụng, công ty sẽ giám sát một cách nghiêm ngặt.

 

Trong trường hợp sử dụng các thông tin cá nhân:

Trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3

Ngoại trừ trường hợp quy định theo pháp luật, công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 nếu không được sự cho phép của chủ nhân thông tin

 

Quản lí thông tin cá nhân:

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin cần thiết nhằm đảm bảo tính chính xác, an toàn, ngăn chặn rò rỉ thông tin, giả mạo, mất thông tin ra bên ngoài.

 

Về việc công khai, chỉnh sửa, ngừng sử dụng hoặc xóa các thông tin cá nhân:

Trong trường hợp chủ thông tin yêu cầu “công khai,chỉnh sửa, ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân”, công ty sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu 1 cách nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

 

Tổ chức・hệ thống

Công ty chúng tôi sẽ thực hiện việc quản lí thông tin thích hợp bằng việc xây dựng một hệ thông bảo mật thông tin hợp lí để sử dụng trong kinh doanh.

 

Việc xây dựng, bảo mật thông tin cá nhân trong công ty

Với mục đích thực hiện hóa các chính sách bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi đã thiết lập những nội quy, đồng thời liên tục tổ chức đào tạo nâng cao, cải tiến nhằm duy trì hệ thông luôn trong trạng thái tốt nhất.