(Bến xe buýt)

  • Ở các bên xe buýt thường có bản đồ hướng dẫn tuyến xe cũng như giờ giấc để du khách tham khảo.

 

  • Khi xe buýt đến, để kiểm tra cho chắc chắn, hãy nhìn bảng điện tử có hiện các bến đỗ phía trước, sau và 2 bên thành xe. 

  • Sau khi lên xe bằng cửa ở chính giữa thân xe, xin hãy lấy vé số ngay chỗ cửa lên và trả tiền trước khi xuống xe.

 

(Khi ở trên xe buýt)

  • Ngay gần tài xế, phía trên đầu một chút có bảng điện tử hiển thị giá tiền tương ứng với số ở trên vé du khách đã rút lúc lên xe. 

  • Khi tới điểm muốn xuống xe, sau khi nghe thông báo điểm đến tiếp theo từ tài xế, xin vui lòng nhấn nút xuống xe giống như ở Việt Nam. 

  • Trước khi xuống xe, kiểm tra lại một lần nữa số hiện trên vé của mình và nhìn lên bảng điện tử để trả số tiền tương ứng. Lúc xuống xem thả tiền và vé vào hộp tiền bên cạnh tài xế.

(Trường hợp dùng thẻ IC)

  • Khi lên xe chú ý không quên đập thẻ vào mặt cảm ứng ngay cạnh cửa lên. Sau khi đập thẻ vào mặt cảm ứng, không cần rút vé.

  • Khi xuống xe, đập thẻ vào mặt cảm ứng ở cạnh tài xế, tiền sẽ được tự động rút từ thẻ IC tương ứng với quãng đường quý khách đã đi. 

 

(Đổi tiền lẻ)
Trên xe buýt, ngay cạnh tài xế, cùng chỗ với hộp trả tiền là máy đổi tiền. Quý khách có thể đổi tiền lẻ từ các mệnh giá sau: 50yen, 100yen, 500yen và 1000yen.

5000yen và 10000yen không đổi được trên xe buýt, quý khách vui lòng đổi trước khi lên xe.