Ngày đăng tải: 2016-12-20 15:18
Năm 2015 nơi đây đã được công nhận là di sản văn hóa, là một trong những nơi còn sót lại được xem là di sản trong cuộc cải cách ngành sản nghiệp của Nhật Bản thời Minh Trị.  Trạm bơm nước này...
Ngày đăng tải: 2016-12-08 23:03
 Năm 1917, tòa nhà đã được xây dựng với tư cách là chi nhánh của công ty vận tải đường biển Osaka cũ tại thành phố Moji, tỉnh Fukuoka, tòa nhà được xây hai tầng với kiểu kiến trúc kiểu Tây Âu. Tò...
Ngày đăng tải: 2016-10-06 09:22
  Nơi đây là nơi khởi nguồn cho nghề làm đồ gốm đầu tiên của thời đại Edo mà lấy khu vực Uchiyama làm trung tâm. Là nơi tồn tại của nhiều nhà theo phong cách Nhật và Tây nằm san sát nhau được...
Ngày đăng tải: 2016-06-10 14:43
“Kusano Honke” là nhà của thương gia từ một tỉnh từ thời rất xa xưa, được lưu truyền rằng là ngôi nhà được xây dựng từ thời đại Genroku。Được chỉ định là tài sản văn hóa quốc gia, ngôi nhà được trưng b...
Ngày đăng tải: 2015-10-20 09:24
Nơi đây lưu giữ những tài liệu lịch sử quý giá nói lên tầm quan trọng của xưởng đóng tàu Nagasaki trong công cuộc hiện đại hóa công nghiệp máy móc của Nhật Bản. Tòa nhà được xây dựng theo phong cách k...
Ngày đăng tải: 2015-10-20 09:23
Theo lịch sử ghi chép, mỏ than Takashima được bắt đầu khai thác từ thế kỉ 19 dưới sự giám sát của Saga-han. Vào tháng 4 năm 1868, tức năm Keio thứ 4, liên doanh giữa cty Glover & Co và Saga-h...
Ngày đăng tải: 2015-10-16 09:53
  1. Cầu treo Kokonoe
Kokonoe "Dream" Grand Suspension Bridge is in Kokonoe-cho, Kusu District, Oita Prefecture. It is the highest and longest suspension bridge for pedestrians in Japan. Cầu treo Kokonoe nằm ở Kokonoe-c...
Ngày đăng tải: 2015-10-04 18:13
  1. 三池港
三池港は、明治41年に開港されて、日本では珍しい、パナマ運河と同様の閘門式ドッグを持っている。閘門とは、水路の間で船を上下させる為の装置。三池港は、干満の差の大きい有明海に面している為に、この閘門には観音開きとなる2枚の大きな鋼鉄製の門扉がついている。門扉の開閉も当初のまま、水流ポンプによって操作されています。また、船舶の閘門通過を容易にする為のスルーゲートが、当時のまま利用されている。この港の開...
Ngày đăng tải: 2015-10-04 18:06
Đây là nhà máy cơ khí được xây dựng như một phần của hội quán doanh nghiệp sản xuất theo phong cách phương Tây, bắt đầu bởi Shimazunari Akira, một bang chủ đời thứ 28 của Satsuma-han, hiện tại được ki...
Ngày đăng tải: 2015-09-28 13:01
  1. Mỏ than Mandako
Mỏ than Mandako là một trong 3 mỏ than lớn nhất của tỉnh Kumamoto. Nằm trong thành phố Arao và trải dài một phần đến thành phố Omuta, mỏ than Mandako không những lớn mà còn được lưu giữ được nguyên cá...

Trang