Ngày đăng tải: 2016-06-10 14:43
“Kusano Honke” là nhà của thương gia từ một tỉnh từ thời rất xa xưa, được lưu truyền rằng là ngôi nhà được xây dựng từ thời đại Genroku。Được chỉ định là tài sản văn hóa quốc gia, ngôi nhà được trưng b...
Ngày đăng tải: 2016-06-10 14:15
Viện tư liệu chế tạo rượu Kuncho được xây dựng từ năm 1703, trên một mặt bằng khá rộng khoảng 2,000Tsubo - 1Tsubo = 3.3㎡,hiện tại viện đang có 5 kho để kinh doanh chế tạo rượu. Rượu tại đây được chế t...
Ngày đăng tải: 2016-06-10 13:30
Thành phố Hita là thành phố Nhật kiểu cổ vẫn còn sót lại nhiều con đường và ngôi nhà theo truyền thống Nhật Bản thời xưa. Để tiện cho du khách đến đây tham quan Nơi hướng dẫn tham quan thành phố Hita...