Ngày đăng tải: 2015-05-25 09:07
  1. Công viên tưởng niệm động đất cảng Kobe
Từ sau trận động đất lớn Hanshin Awaji, một phần cầu cảng Meriken (khoảng 60m) đã được giữ nguyên hiện trạng và một công viên dùng để nghiên cứu đã được trùng tu và xây dựng. Ngoài ra, tình hình...
Ngày đăng tải: 2015-05-25 09:07
  1.  Cảnh chiều tối của Sannenzaka
Ni Yasushi Zaka, San Yasushi Zaka với con những con đường được trải đá nối tiếp nhau là một địa điểm tham quan du lịch mà khách du lịch có thể cảm nhận được một cảnh quan đô thành. Xung quanh khu vực...

Trang