เราได้รวบรวมประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน(พร้อมคำแปลและเสียง)ไว้สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น หากมีประโยคอื่นๆที่อยากให้เขียนเพิ่มสามารถแจ้งได้ที่Q&A 

ประโยคทั่วไป

คำทักทาย

ขณะเดินทาง

ขณะอยู่โรงแรม

ขณะอยู่ร้านอาหาร

ขณะช็อปปิ้ง

ขณะมีปัญหา

ขณะเช่ารถ