ทางบริษัทมีเดียอินเตอร์เนชั่นแนลรับทราบว่าในยุคที่การสื่อสารทันสมัยข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญมาก ทางบริษัทรับรู้และมีความสามารถในการรับผิดชอบจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนตัวดังนโยบายดังต่อไปนี้

 

กฏหมายและระเบียบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะรับข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฏหมาย

 

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทได้รับจะถูกใช้งานอย่างเหมาะสมภายในจุดประสงค์ที่มี และใช้เฉพาะความจำเป็นทางธุรกิจ ถ้าต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลที่สาม หรือ กรณีที่ข้อมูลต้องอยู่ในความดูแลของบุคคลที่สามด้วย ทางบริษัทจะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

ทางบริษัทมีกฏหมายและระเบียบการข้อกำหนดว่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลที่สามถ้าไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้นๆ

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและใหม่เสมอ และยังป้องกันการสูญเสีย ปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูล

 

 

การเปิดเผย・แก้ไข・ระงับการใช้งาน・ลบข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะทำการเปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้งาน หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับอนุญาติจากบุคคลนั้นๆ ทางบริษัทยังเปิดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และถ้ามีการร้องเรียนใดๆทางบริษัทจะดำเนินการทางกฏหมายและ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

 

 

องค์กรและโครงสร้าง

ทางบริษัทได้สร้างระบบดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกใช้งานเพื่อการธุรกิจ และ เก็บรักษาข้อมูลอย่างถูกวิธี

 

 

การกำหนดและดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัท

ทางบริษัทมีตั้งกฏและอบรมภายในบริษัทเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะปรับปรุงและรักษากฏนี้อย่างดีที่สุด