พวกเราช่วยสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ ทางธุรกิจระหว่างคุณและญี่ปุ่น

เราทำงานสนับสนุนการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น โดยการเชิญบริษัททัวร์ สื่อสิ่งพิมพ์และมีเดียออนไลน์ อีกทั้งซุปเปอร์สตาร์ในด้านต่างๆ มาที่ญี่ปุ่นเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว และเราช่วยสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ โดยใช้ช่องทางเว็บไซด์และโซเชียลมีเดียร์