การปรับปรุง: 2017-04-17 13:34
  1. 大涌谷1
หุบเขาโอวาคุดานิ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 ที่แล้ว ปัจจุบันนั้นภูเขาไฟนี้ยังคง ไม่ดับ จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและธาตุกำมะถันหลงเหลืออยู่ และจากหุบเขานี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟู...
การปรับปรุง: 2017-04-17 13:24
Hakone Ropeway เป็นการเดินทางจากสถานีโซอุนซัง และ สถานีโทเง็นได ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงที่เหนือกว่า 700 เมตร (2,297 ฟุต) และ สถานีโอวากุดานิ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงที่ 1,044 เมตร (3,425 ฟุต) ซึ่งทำ...
การปรับปรุง: 2017-04-14 14:55
ทะเลสาบอาชิโนะโกะ ตั้งอยู่ที่เขตภูเขาฮาโกเน่ เมืองฮาโกเน่จังหวัดคานากาว่า ซึ่งหลังจากเกิดจากการระเบิด ภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีก่อน ทำให้ตัวภูเขาบางส่วนยุบตัวลงเกิดเป็นแอ่ง และกลายเป็นทะเลสาบอย่างทุกวั...
การปรับปรุง: 2016-11-08 09:23
(Photo by naitokz, photozou)   วัดโคโตคุอินเป็นวัดของศาสนาพุธนิกายโจโด มีไดบุตสึพระใหญ่ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของคามากุระ และอมิดะเนียวไรหรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่าพระอมิตาภพุทธะที่มีชื่อเ...
การปรับปรุง: 2016-07-19 18:00
  1. 小田原城二の丸の正面入口
  ปราสาทโอดาวาระตั้งอยู่ที่เมืองโอดาวาระจังหวัดคานางาวะ เป็นปราสาทญี่ปุ่น (ปราสาทที่าสร้างอยู่บนภูเขากลางที่ราบ) ที่มีชื่อเสียงในสมัยเซ็นโคคุไปจนถึงสมัยเอโดะเพราะเป็นที่มั่นของตระกูลโฮโจ ในสมั...
การปรับปรุง: 2016-06-23 17:33
  จากสวนสาธารณะยามาชิตะจะมองเห็นสะพานโยโกฮามะเบย์บริดจ์ ภาพอันงดงามของเรือที่กำลังแล่นกลับเข้าฝั่ง และทิวทัศน์ยามค่ำคืนของมินาโตะมิไรที่น่าประทับใจทำให้ที่นี่เป็นที่เดทของหนุ่มสาวยอดนิยม...
การปรับปรุง: 2016-06-16 17:57
  1. 鶴岡八幡宮
สึรุงาโอกะฮาจิมันงุเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับคามากุระมาช้านานในฐานะเทพคุ้มครองที่คอยปกป้องคามากุระบาคุฟุ และยังเป็นเทพผู้พิทักษ์ที่คอยปกสายตระกูลเก็นจิอีกด้วย มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "คามากุระฮาจิมันงุ"...
การปรับปรุง: 2016-06-16 16:35
  1. 江の島入口
เอโนะชิมะแห่งโชนันที่เที่ยวยอดนิยมของหนุ่มสาวและครอบครัว นั่งเอโนะเด็งมาจากคามากุระลงที่สถานีเอโนะชิมะแล้วเดินข้ามไปที่เกาะ   ทิวทัศน์ที่รถไฟวิ่งเลียบทะเลงดงามยิ่ง นอกจากนี้เอโนะเด็งที่วิ่ง...
การปรับปรุง: 2016-06-15 17:29
โยโกฮามะแลนด์มาร์คทาวเวอร์เป็นตึกที่สูงมากรวบรวมสถานที่ให้บริการหลากหลายอยู่ภายใน และก็เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโยโกฮามะอีกด้วย ตัวตึกสูง 296.33 เมตร มีทั้งหมด 70 ชั้น ภายในประกอบไปด้วยออฟฟิศ, โ...
การปรับปรุง: 2015-08-16 05:55
  1. ทะเลสาบ Ashi เรือเที่ยวชมวิคตอเรีย
「ฮาโกเนะโนะยะมะฮะเทนคาโนะเคน 」เป็นบทเพลงที่เก่าแก่ 、ในสมัยก่อนการจราจรในประเทศญี่ปุ่น จุดที่สำคัญคือ " อุปสรรค " ในยุคที่คนถูกจำกัดการไปมาหาสู่ 、ฮาโกเนะได้มีบทบาทสำคัญ ปัจจุบันทะเลสาบ Ashi ท...
English タイ

หน้า