การปรับปรุง: 2016-07-11 09:09
รูปภาพของ firesflys
  Aso Boy! ยังคงขยายเวลาอยู่ค่ะ ด้านล่างเป็นกำหนดการสำหรับเดือนก.ค.และเด...
การปรับปรุง: 2016-07-11 09:10
รูปภาพของ firesflys
    Fukuoka Freedom Night Market ตลาดกลางคืนที่จัดใกล้กับคาแนลซ...
การปรับปรุง: 2016-07-04 13:44
รูปภาพของ JAPAN DISCOVERY
  ข่าวดีอีกแล้วค่ะ การกระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่...
การปรับปรุง: 2016-06-27 15:18
รูปภาพของ firesflys
  ภาพงานบรรยากาศของขบวนพาเหรดในวันเสาร์ที่ผ่านมา มีคนจาก 210 ประเทศทั...
การปรับปรุง: 2016-06-24 17:21
รูปภาพของ firesflys
  "ซากุระยุ" ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ 370 ปีก่อน ในสมัยนั้นที่นี่เป็นออนเ...
การปรับปรุง: 2016-06-27 09:05
รูปภาพของ firesflys
  ในปีค.ศ.1910 บรรดาพ่อค้าที่ทำให้การค้าและอุตสาหกรรมของยามางะในสมัยนั้น...
การปรับปรุง: 2016-06-23 13:50
รูปภาพของ firesflys
  จากการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกปี 2016 โดยนิตยสารโมโนเคิล (M...
การปรับปรุง: 2016-06-17 11:37
รูปภาพของ firesflys
photo by: photozou   วีดีโอชุดนี้มีความยาวประมาณ 3 นาที หลังจากนั้นจะ...
การปรับปรุง: 2016-06-16 15:38
รูปภาพของ firesflys
  ปีนี้ที่สวนดอกทานตะวันที่ยานางาวะก็ยังจัดงานเหมือนเช่นเคยค่ะ ในปีที่แล...
การปรับปรุง: 2016-06-14 09:30
รูปภาพของ firesflys
  สวนแห่งนี้ถูกเปิดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองการขึ้นครองราชย์ในปีค.ศ. 1991 ใน...

หน้า