การปรับปรุง: 2016-11-07 16:46
  ปราสาทฮิโรชิมาหรือปราสาทปลาคราฟ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1589 โดยเจ้าเมืองโมริ เทรูโมโตะ ปราสาทฮิโรชิมา นี้แตกต่างจากปราสาททั่วๆไปคือไม่ได้สร้างบนเนินเขาเหมือนปราสาทในเมืองอื่นๆ แต่ปราสาทฮิ...
การปรับปรุง: 2016-11-07 16:27
ภูเขามิเซน (Mount Misen) มียอดเขาที่สูงที่สุดในเกาะมิยาจิมา สูงจากระดับน้ำทะเล 500 เมตร ในวันที่ท้องฟ้า สดใสจะสามารถเห็นวิวทั้งทะเลเซโตะไปจนถึงเมืองฮิโรชิม่า โดยจะมีกระเช้าไฟฟ้าให้บริการต...
การปรับปรุง: 2016-11-07 15:51
  ศาลเจ้าลอยน้ำ หรือ ประตูโทริอิลอยน้ำ เมื่อน้ำขึ้นจะเห็นประตูโทริอิสีแดงสดลอยอยู่กลางน้ำ ในบริเวณเกาะ มิยาจิม่า (Miyajima) จังหวัด ฮิโรชิม่า (Hiroshima) รวมทั้งตัวศาลเจ้าด้วย ศาลเจ้าอิสึคุ...
การปรับปรุง: 2016-11-07 15:32
  หอแสดงสินค้าที่มีหลังคารูปโดมที่เหลือแต่โครง หรือที่เราเรียกกันว่า อะตอมมิกบอมโดม (Atomic Bomb Dome) กลายเป็นสัญลักษณ์แห่ง สันติภาพ ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว อะตอมมิกบอมโดมดังกล่าวตั้ง...
การปรับปรุง: 2016-11-07 15:20
  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 120,000 ตารางกิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับการ ทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2  ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการจัดนิทรรศกา...