การปรับปรุง: 2017-04-24 15:47
หมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อน โอคุฮิดะ เป็นชื่อเรียกของรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนทั้ง 4 แห่งที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายกันออกไป    ► บ่อน้ำพุร้อนชินโฮทากะ  ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ...
การปรับปรุง: 2017-04-24 11:32
เมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old Town) ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามด้วยอาคารหลายหลังตั้งแต่ ยุคสมัยเอโดะ (1600-1868)   ซึ่งในช่วงที่เมืองเจริญเติบโต เต็มไปด้วยพ่อค้าที่ร่ำรวย อีก...
การปรับปรุง: 2017-04-21 14:37
กระเช้าชินโฮตากะ (Shin-Hotaka Ropeway) เป็นหนึ่งในกระเช้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ญี่ปุ่น มีระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ไต่ระดับด้านข้างของเทือกเขาโฮทาเกะ (Hotake Mountain) ซึ่...
การปรับปรุง: 2017-04-21 14:06
  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)  มีแม่น้ำโชงาวะ (Shogawa River) ไหลผ่าน โดยแม่น้ำสายนี้ มีความยาวตั้งแต่กิฟุไปจนถึงโทยาม่า อีกทั้งหมู่บ้านชิราคาวาโกะนี้ได้ถูกประกาศให้เป็นเมืองมรด...