การปรับปรุง: 2015-12-23 15:57
  1. Tenjin Inter Media Station (IMS)
จากสถานีรถไฟเทนจินจะมี Fashion Building ซึ่งมีร้านค้าปลอดภาษีจำหน่ายสินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมถึงร้านอาหารต่างๆ ภายใน    Photo by UZOU

หน้า