เกี่ยวกับ DISCOVERY JAPAN

Discovery Japan เป็นเว็บไซต์สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เว็บไซต์ของเราให้ข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่น โรงแรม เรียวกัง อาหารญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์วัฒนธรรม และ ข้อมูลอุตสาหกรรม ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังมีบทความท่องเที่ยวที่แนะนำที่ท่องเที่ยวสวยๆ อาหารอร่อยๆ ของฝาก และผลิตภัณฑ์ชื่อดังจากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นด้วย เราหวังว่าคุณจะหวังว่าจะค้นพบและ ได้สัมผัสกับเสน่ห์อันแปลกใหม่ ของประเทศญี่ปุ่นผ่านทางเว็บไซต์นี้

 

--------【ข้อตกลงและเงื่อนไข】-------

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อตกลงและเงื่อนไข ของบริษัทมีเดียอินเตอร์เนชั่นแนลต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัทและการบริการของเว็บไซต์ นี้ต่อไปนี้จะเรียกว่าเซอร์วิสผู้ใช้ต่อไปนี้จะเรียกว่ายูสเซอร์ โปรดปฏิบัติตามต่อไปนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงนี้

 

【การใช้งาน】

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่จะนำมาใช้ดังต่อไปนี้เป็นสัญญาระหว่างยูสเซอร์กับบริษัท

 

【การใช้งานและการลงทะเบียน】

ผู้ที่ต้องการจะลงทะเขียนต้องลงทะเบียนโดยวิธีการที่กำหนดโดยบริษัท ต้องรอให้ทางบริษัทอนุมัติจึงจะทำการลงทะเบียนสำเร็จ แต่ถ้าพบว่าใีการปฏิบัติตามข้อภายล่างบริษัทจะไม่ทำการอนุมัติการลงทะเบียน และจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ

 

(1)ทำการลงทะเบียนโดยข้อมูลเท็จ

(2)เคยทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

(3)หากทางบริษัทพิจารณาแล้วว่ามไม่เหมาะสมที่จะให้ลงทะเบียน

 

【การบริหารและจัดการยูสเซอร์IDและรหัสผ่านของผู้ใช้】

ยูสเซอร์นั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบตัวเอง ยูสเซอร์IDและพาสเวิร์ดเซอร์วิส(ทางบริษัท)จะเป็นผู้จัดการ ไม่ว่าในกรณีใดๆยูสเซอร์ไม่สามารถให้ยูสเซอร์IDและพาสเวิร์ดของตัวเองกับบุคคลที่3 หากมีการล็อกอินด้วยยูสเซอร์IDและพาสเวิร์ดนั้นจะถือว่ายูสเซอร์ผู้นั้นเป็นผู้ใช้

【ข้อห้าม】

ยูสเซอร์นั้นเป็นการใช้งานของเซอร์วิส ไม่สามารถปฏิบัิติตามข้อข้างล้างนี้ได้

(1)กฎหมายและกฎระเบียบหรือการกระทำที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

(2)การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางอาญา

(3)ทำลายเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัทที่ทำให้เกิดความเสียหาย

(4)การกระทำที่เป็นอันคราวต่อการดำเนินการและบริการของทางบริษัท

(5)การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของยูสเซอร์คนอื่นๆ

(6)การเลียนแบบการกระทำของยูสเซอร์คนอื่น

(7)การแสวงหาผลกำไรโดยการกระทำที่ต่อต้านสังคม

(8)การกระทำอื่นๆที่ทางบริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

 

【การหยุดการให้บริการ】

หากทางบริษัทมีเหตุผลที่จะต้องทำการหยุดให้บริการ ทางบริษัทสามารถทำได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(1)มีการดำเนินการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่เีกี่ยวข้องกับบริการนี้

(2)แผ่นดินไหว, ฟ้าผ่า, ไฟไหม้, หรือเหตุสุดวิสัยเช่นไฟฟ้าดับหรือภัยธรรมชาติที่ทำให้การบริการกลายเป็นเรื่องยาก

(3)การที่คอมพิวเตอร์หรือระบบการสื่อสารหยุดทำงานโดยอุบัติเหตุ

(4 )อื่นๆที่ทำให้การให้บริการเป็นไปได้ยาก
หากการหยุดให้บริหารของทางบริษัททำให้ยูสเซอร์หรือบุคคลที่สามได้รับความเสียหายใดๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

【ข้อจำกัดการใช้งาน การลงทะเบียน และการลบออก】

ทางบริษัทจะทำการจำกัดหรือลบยูสเซอร์โดยไม่จะเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการกระทำดังต่อไปนี้

 (1) การละเมิดข้อตกลงนี้

(2) หากพบว่าใช้ข้อมูลเท็จในการลงทะเบียน

(3) อื่น ๆ หาก บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

 

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆหากเกิดความเสียหายจากการจำกัดหรือลบยูสเซอร์

 

 

 

 

【ข้อจำกัดความรับผิดชอบ】

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ (ข้อความ, ภาพวาด, ภาพ, วิดีโอ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ, ข้อมูลอื่น ๆ ) ทางบริษัทพยายามที่จะให้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือและปลอดภัยที่สุด แต่ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของเนื้อหาเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่ เกิดจากผู้ใช้ที่นำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ และหากมีความเสียหาย หรือข้อพิพาทจากการทำธุรกรรมใดๆที่เกิดขึ้นในระหว่างยูสเซอร์ และยูสเซอร์อื่น ๆ หรือกับ บุคคลที่สาม ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

【การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาบริการ】

ทางบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเนื้อหาของการบริการโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ยูสเซอร์ทราบล่วงหน้า หากมีความเสียหายใดๆที่เกิดจากการกระทำนี้ ทางบริษัทจะไม่ทำการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

【ข้อตกลงและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง】

หากทางบริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ทางบริษัทสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ยูสเซอร์ทราบล่วงหน้า

 

【ลิขสิทธิ์】

ยูสเซอร์มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นลิขสิทธิ์ของตัวเองแต่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลเท่านั้นถ้าหากต้องหารโพสต์รูปภาพ หรือวิดิโอต่างๆ หากได้รับอนุญาตแล้วจะสามารถโพสต์ได้

หากยูสเซอร์โพสต์หรือแก้ไข้ภาพ วิดิโอ และอื่นๆ 

 

【เกี่ยวกับลิ้ง】

การเชื่อมโยงลิ้งค์จากเว็บไซต์ไปยังเว็ยไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

 

【การประกาศและติดต่อ】

การติดต่อระหว่างยูสเซอร์และบริษัทจะต้องทำตามวิธีการที่กำหนดโดย บริษัท

 

【การโอนสิทธิและหน้าที่】

ยูสเซอร์ต้องได้รับการยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรในการกำหนดสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาบริการในข้อตกลงนี้ หากไม่ได้รับจะไม่สามารถให้ข้อมูลหรือหลักประกันกับบุคคลที่สามได้

 

【กฎหมายที่ใช้บังคับ อำนาจศาล】

หากเกิดข้อพิพาทกรณีใดๆทางบริษัทจะดำเนินการด้วยกฏหมายและอำนาจศาลของญี่ปุ่นที่มีอำนาจเหนือสำนักงานใหญ่ของบริษัท

 

ปี2014 ปลายเดือน11