การปรับปรุง: 2016-11-21 10:37
  สะพานคังมอนมีควายยาวถึง 1068 เมตร กว้าง 712 เมตร และสูงจากระดับน้ำทะเล 61 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ.1973 เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชู (เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอะกะ) และเกาะฮอ...
การปรับปรุง: 2016-11-18 12:42
  สถานที่นี้มีประวัติยาวนานกว่า 120 ปี  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีกรดคาร์บอนิกมากมาย จึงสามารถนำมาผลิตเครื่องดื่ม ต่างๆอย่างเช่น โคล่า เลมอนเนด ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนตั้งแต่ช่วงปลายยุคสม...
การปรับปรุง: 2016-11-18 09:36
  1. ปราสาทคุมาโมโตะในช่วง ซากุระบาน
หนึ่งในสามปราสาทที่สำคัญของญี่ปุ่น ปราสาทคุมาโมโตะถูกสร้างกว่าเจ็ดปีโดย คาโตะ คิโยมาสะ มีความกว้างมากสุดประมาณ 9 กิโลเมตร รวมพื้นที่บริเวณปราสาททั้งหมดราว 980,000 ตารางเมตร (เป็นตัวเลขในอดีต ปัจจุบันพ...
การปรับปรุง: 2016-11-17 18:06
หาดทรายริมทะเลอาริอาเกะแห่งนี้ คืออีก 1 หาดที่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ชายหาดที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เนื่องด้วยในเวลาที่น้ำลง จะปรากฏสันดอนทรายรูปพระจันทร์เสี้ยวอันเป็นความโดดเด่นเฉพาะตัว และยาวต่อเน...
การปรับปรุง: 2016-11-17 17:32
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นในปีค.ศ.1999 ด้วยความกว้างขนาด 12.6 เฮคเตอร์ นา 425 ผืน จาก 137 ขั้น อีกทั้งยังมีการเรียงตัวที่ซับซ้อน แต่กลับดูแล้วงดงามอลังการอย่างน่าประห...
การปรับปรุง: 2016-11-17 16:31
บรรดาหินรูปร่างแปลกประหลาดเหล่านี้ อย่างที่เป็นแท่งเสาก็ดี ล้วนเกิดจากการทับถมกันของหินภูเขาไฟ โดยมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปทรง 5-7 เหลี่ยมในแนวตั้งมากที่สุด ทั้งนี้แนวจากสะพานอิกิสึกิโออาฮิ จะมีถนนที่ผูกเ...
การปรับปรุง: 2016-11-17 15:51
  ทางรถไฟเก่าสายนี้เริ่มเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปีไทโชที่ 12 โดยมีเส้นทางวิ่งระหว่างอาวะไปยังโคสุกิดานิ ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าไปในเขาลึกยากุสุกิ ก่อนที่จะปิดทำการลงภายในปีโชวะที่ 44 ทั้งนี้ได้กลายมาเป...
การปรับปรุง: 2016-11-17 15:05
ห่างจากชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองอิบุสุกิออกไปประมาณ 800 เมตร จะมีเกาะเล็กๆขนาดความยาวรอบเกาะ 3 กิโลเมตรที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ โดยช่วงเวลาที่น้ำลงจะปรากฏเป็นสันดอนทรายขึ้นมา สามารถเดินข้ามไปยัง...
การปรับปรุง: 2016-11-17 11:54
  น้ำตกเซ็นปิโระเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากชายเขามจโจมุ ฝ่ากองหินภูเขาไฟขนาดใหญ่ลงมาสู่หุบเหวที่อยู่เบื้องล่าง และด้วยความสูงถึง 60 เมตรโดยประมาณ รวมทั้งปริมาณน้ำที่เอ่อล้น ก็เลยกลายมาเป็น 1 ในน้ำต...
การปรับปรุง: 2016-11-17 11:08
  เกาะโอกิโนะเอราบุนั้น เป็น 1 ในหมู่เกาะอามามิ ของจังหวัดคาโงะชิมะ อยู่ห่างจากชายฝั่งคาโงะชิมะออกไปประมาณ 540 กิโลเมตร และห่างจากเกาะโอกินาวาไปประมาณ 60 กิโลเมตร โดยในบริเวณปลายแหลมที่ยื่นออก...

หน้า