การปรับปรุง: 2017-09-01 17:51
  นาขั้นบันได Oura-Tanada เป็นสโลปลงไปถึงสู่ทะเล คุณสามารถมาดูวิวพระอาทิตย์ตกได้ที่นี่ แสงอาทิตย์สะท้อนน้ำในนาข้าว สามารถเห็นได้ช่วง เดือน พ.ค.-มิ.ย.  นาขั้นบันได Oura-Tanada ยั...
การปรับปรุง: 2017-08-18 18:07
  ”ป่า Sasaguri-Kyudai” นั้นตั้งอยู่ที่ บริเวณของมหาวิทยาลัยคิวชู ส่วนของการวิจัยป่าไม้ ซึ่งป่านี้ดูแลโดย มหาวิทยาลัยคิวชูและ เขตซาซากุริ   ส่วนศูนย์กลางของป่าแห่งนี้ มีลักษณะค...
การปรับปรุง: 2017-03-03 10:34
  สุสาน Saitobaru Kofungun (ทุ่งดอกนาโนะฮานะ) ตั้งอยู่ในเมืองไซโตะ จ.มิยาซากิ เป็นสวนสาธารณะ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ประจำเมือง เราสามารถเพลิดเพลินกับดอกซากุระและดอกนาโนะฮานะในฤดูใบไม้ผลิ...
การปรับปรุง: 2016-11-21 17:03
เป็นสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่จารึกให้แก่คนรุ่นหลังได้ดีเลยทีเดียวสำหรับสวนสาธารณะแห่งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 8-14 สิงหาคม ค.ศ.1992 ได้เกิดภัยพิบัติจากภูเขาไฟปะทุขึ้นอย่างรุนแรงจ...
การปรับปรุง: 2016-11-21 12:21
  ไร่ชายาเมะ เป็นไร่ชาที่มีขนาดกว้างใหญ่ถึง 65 เฮกตาร์ และถือได้ว่าเป็นไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคิวชู และเมื่อยืนจากจุดชมวิวบนภูเขาจะพบว่าพื้นที่นี้เต็มไปด้วยสีเขียวขจี ประกอบกับการปลูกช...
การปรับปรุง: 2016-11-17 17:32
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นในปีค.ศ.1999 ด้วยความกว้างขนาด 12.6 เฮคเตอร์ นา 425 ผืน จาก 137 ขั้น อีกทั้งยังมีการเรียงตัวที่ซับซ้อน แต่กลับดูแล้วงดงามอลังการอย่างน่าประห...
การปรับปรุง: 2016-11-16 16:36
ณ ทะชิบุโนะโจแห่งนี้ เป็น 1 ในกรรมสิทธิ์ที่ดินของศาลเจ้าอุสะ คงอยู่มาตั้งแต่สมัยเฮอันหรือไม่ก็สมัยคามาคุระโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าทุ่งนา เรียกได้ว่ายังคงให้ความรู้สึกเหมือ...
การปรับปรุง: 2016-11-14 17:14
โคะเทะเอะ คือรูปปั้นปูนขาวผสมสีเมนต์และลงสีสวยงามประดับบนฝาพนังกำแพง บนถนนสายอะจิมุนี้ ช่วงเริ่มยุคสมัยเมจิได้เริ่มสร้างสรรผลงานออกมาอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันเหลือผลงานโคะ เทะเอะเพียง 70 ว่าจุดเ...
การปรับปรุง: 2016-11-14 11:51
(ภาพโดย creative commons)
การปรับปรุง: 2016-11-11 11:06
เป็นสวนที่ล้อมรอบและอุดมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม มีส่วนของห้องเพาะปลูกเรือนกระจกที่เรียกว่า  "Rose Hill Amagase" ซึ่งภายในเต็มไปด้วยดอกกุหลาบกว่า 200 ชนิด 2000 ต้น ที่กำลังบานสะพรั่งหลากหลาย...

หน้า