การปรับปรุง: 2017-05-24 15:51
  เหมืองถ่านมิอิเกะ นั้นเปิดตั้งแต่ปี 1898 เป็นเหมืองขุดถ่านที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ลึก 160 เมตร ปีๆหนึ่งผลิตถ่านได้มากกว่า 4-5แสนตัน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในยุคปฏิวัติอุตสากรรมในอดีต คนงานใน...
การปรับปรุง: 2017-04-05 13:54
  1. 大牟田市石炭産業科学館
  Omuta Coal Industry Science Museum ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ถ่านหินที่สำคัญของประเทศ ญี่ปุ่นในยุคสมัยเมจิ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ล้วนแต่จารึกประวัติศาสตร์มากมาย จัดโชว์แสดงเครื่องม...
การปรับปรุง: 2016-11-25 15:40
  โมจินั้นการค้าขายจอแจพลุกพล่านมากและที่ท่าเรือยังคงหลงเหลือตึกอาคารไว้  สิ่งก่อสร้างสีส้มที่มีสีสันเจิดจ้า นั้น มีชื่อเรียกว่า คิวโอซาก้าโชเซน     คิวโอซาก้าโชเซน...
การปรับปรุง: 2016-11-07 18:02
สร้างขึ้นปีในพ.ศ. 1878 ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญประจำเมืองนี้เลยก็ว่าได้ โดยตัวนาฬิกานั้นได้สั่งมาจากเมือง บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาและนับว่าเป็นหอนาฬิกาบอกเวลาที่เดินตรงเวลามากที่สุดของเมือง ภาย...
การปรับปรุง: 2016-10-28 14:10
ณ เมืองซากิสึนั้น ได้เริ่มมีคณะนักบวชมิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาตั้งแต่ปีค.ศ. 1880 จนกระทั่งปีค.ศ.1934 ก็ได้เริ่มออกแบบ (โดยเท็ตสึคาวะ โยสุเกะ) และก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะแท่นบูชาด้านหน้าน...
การปรับปรุง: 2016-10-18 12:53
อาหารหลักแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประชุมของสมาคมอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินตั้งแต่ปีเมจิที่ 43 ก่อนที่จะถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหมืองถ่านหินในปัจจุบัน (ถือเป็นท...
การปรับปรุง: 2016-10-18 10:02
1 ในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยเมจิ ที่ได้รับการรับรองให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา โดยสถานีสูบน้ำในเครือของยาฮาตะเซเท็ตสึแห่งนี้ มีทำเลที่ตั้งอยู่ถัดจากปากแม่น้ำโ...
การปรับปรุง: 2016-09-15 13:18
  อุชิยามะ (Uchiyama) ได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดศูนย์กลางการผลิตกระเบื้องเซรามิกที่เริ่มต้นขึ้น ในยุคสมัยเอโดะ ตัวอาคารจะถูกสร้างขี้นในสไตล์ตะวันตกคล้ายๆรูปทรงอาคารในยุคที่กำลังเริ่มต้...
การปรับปรุง: 2016-06-10 14:44
  1. ยูเมะสึริโอฮาชิ
โคโคโนเอะ ”ยูเมะ” โอสึริฮาชิเป็นสะพานแขวนเดินเท้าที่ยาวและสูงที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่จังหวัดโออิตะ อำเภอคุสุ เขตโคโคโนเอะ (Kokonoe-cho) ที่นี่เปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีค.ศ. 2006 ตัวสะพ...
การปรับปรุง: 2016-06-10 14:05
  1. เกาะฮาชิมะ
เกาะที่มีรูปทรงเป็นเหมือนเรือรบขนาดเล็ก เป็นเกาะที่เสริมด้วยโครงคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตั้งเรียงกันนั้นดูเหมือนกับเรือรบ”โทสะ” เกาะแห่งนี้จึงได้ถูกเรียกชื่อว่าเป็น "เกาะเรือรบ (เกาะฮาชิมะ)" ที่นี่เคยเป็น...

หน้า