การปรับปรุง: 2017-04-24 16:16
ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทร์ (Chubu Centrair International Airport ) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ถมทะเล ชานเมืองนาโกย่า  เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี 2005 ( เป็นสนามบินลำดับที่ 3 ของญี่ปุ...
การปรับปรุง: 2017-04-24 15:47
หมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อน โอคุฮิดะ เป็นชื่อเรียกของรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนทั้ง 4 แห่งที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายกันออกไป    ► บ่อน้ำพุร้อนชินโฮทากะ  ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ...
การปรับปรุง: 2017-04-24 15:06
อาคารโอเอซิส 21 (Oasis 21) เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของย่านซาคาเอะ ที่ได้เปิดให้บริการในปี 2002 ซึ่งอาคารแห่งนี้รองรับสถานีขนส่งรถบัสของนาโกย่า พร้อมทั้งเป็นแหล่งร้านอาหาร และร้านค้ามากมาย หาก...
การปรับปรุง: 2017-04-24 14:15
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกุย (Fukui Dinosaur Museum) ตั้งอยู่ในเมืองคัตสึยาม่า (Katsuyama) จังหวัดฟูกุย เป็นพิพิธภัณฑ์วิจัยและศึกษาไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  และยังเป็นศูนย์กลางการว...
การปรับปรุง: 2017-04-24 11:32
เมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old Town) ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามด้วยอาคารหลายหลังตั้งแต่ ยุคสมัยเอโดะ (1600-1868)   ซึ่งในช่วงที่เมืองเจริญเติบโต เต็มไปด้วยพ่อค้าที่ร่ำรวย อีก...
การปรับปรุง: 2017-04-24 10:50
ย่านช้อปปิ้งโอสุ  (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโกย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการค้า ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากมนต์เสน่ห์ของบรรยาก...
การปรับปรุง: 2017-04-24 09:53
ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle) ถูกสร้างขึ้นในยุคเริ่มต้นสมัยเอโดะ อาคารปราสาทส่วนใหญ่ถูกทำลาย ในการโจมตีทางอากาศในปี 1945 และต่อมาได้รับการฟื้นฟูสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กในปี 1959 จนมาถึง ป...