การปรับปรุง: 2016-11-14 13:55
ได้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิในช่วงปีค.ศ.729-748 และได้ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทาง วัฒนธรรมของเมืองนี้ ทะเลหมอกคิโยมิซึเดะระนี้มีความสูงถึง 300 เมตร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐ...
การปรับปรุง: 2016-11-08 17:48
  หุบเขาชิราทานิอุนซัยเคียวนั้น อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 600-1,300 เมตร และมีพื้นที่ 424 เฮคเตอร์ที่เต็มไปด้วยป่าสนที่เรียกว่า “ยากุสุกิ” อันเป็นสถานที่ๆจะทำให้คุณตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติไ...
การปรับปรุง: 2016-11-07 16:27
ภูเขามิเซน (Mount Misen) มียอดเขาที่สูงที่สุดในเกาะมิยาจิมา สูงจากระดับน้ำทะเล 500 เมตร ในวันที่ท้องฟ้า สดใสจะสามารถเห็นวิวทั้งทะเลเซโตะไปจนถึงเมืองฮิโรชิม่า โดยจะมีกระเช้าไฟฟ้าให้บริการต...
การปรับปรุง: 2016-11-07 16:09
  1. 地獄のぞき
  ภูเขาโนะโกะกิริ มีความสูงถึง 330 เมตร  เป็นภูเขาหินแกรนิตที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ด้วยมีรูปร่างที่ แปลกตา โดยเฉพาะบริเวณยอดเขา ซึ่งมีลักษณะเป็นชะง่อนผายื่นออกไปในอาก...
การปรับปรุง: 2016-11-04 13:30
เป็นสถานที่ๆได้ชื่อว่าที่บำเพ็ญตบะสำหรับนักบวชหรือนักพรตที่เชื่อกันว่า เคยมีนักบวชหรือนักพรตบำเพ็ญตบะอยู่ถึง 500 รูป โดยที่รูปร่างลักษณะของภูเขานั้นจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งยังได้...
การปรับปรุง: 2016-10-24 11:11
  คาวาจิโทเกะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อคุณได้มาท่องเที่ยวที่เมืองนางาซากิ คาวาจิโทเกะนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นหลากหลายเกาะที่สวยงามอย่างชัดเจนอย่างเช่น เกนไคนะดะ อิคิโนะชิ...
การปรับปรุง: 2016-10-19 11:43
เป็นยอดเขาที่สูงกว่า 133 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟคุมาโมโต้ ว่ากันว่าเป็นจุดชมวิวยามค่ำคืนที่สวยที่สุดของจังหวัดคุมาโมโต้เลยทีเดียว แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟหรือทัศนียภาพอันสวยงามย...
การปรับปรุง: 2016-10-14 14:03
เมื่อปีค.ศ.1919 ในยุคสมัยของไทโช ได้มีนักเขียนนิยายเรื่องสั้นชื่อดังเรื่อง Onshunokanatani โดยคิคุจิคัง ได้ถูกนำเสนอถึงถ้ำอุโมงค์แห่งนี้ ซึ่งถ้ำอุโมงค์แห่งนี้ถูกขุดเจาะโดยพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่า เซ็นไค...
การปรับปรุง: 2016-10-07 19:35
หุบเขาคิวซุยเคเป็นหุบเขาที่สวยงามอยู่ในลุ่มแม่น้ำคุซึกะวะ และแม่น้ำนารุโคะกะวะ เป็นหุบเขาที่เต็มไปด้วยสี เขียวสดของต้นไม้และในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะพบกับสีส้ม เหลืองทั่วบริเวณหุบเขา ยิ่งไปกว่านั้นยัง...

หน้า