การปรับปรุง: 2017-04-24 12:45
ปราสาทคานาซาว่า ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 เพื่อใช้เป็นที่พักของตระกูลคากะ (Kaga) ซึ่งเป็นตระกูลที่มีความ สำคัญรองจากตระกูลโทคุกาว่า (Tokugawa) จากอดีตนั้นก็ได้เกิดไฟไหม้ปราสาทขึ้นหลายต่อหลายครั้ง ทำ...
การปรับปรุง: 2017-04-24 09:53
ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle) ถูกสร้างขึ้นในยุคเริ่มต้นสมัยเอโดะ อาคารปราสาทส่วนใหญ่ถูกทำลาย ในการโจมตีทางอากาศในปี 1945 และต่อมาได้รับการฟื้นฟูสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กในปี 1959 จนมาถึง ป...
การปรับปรุง: 2017-02-20 14:32
ปราสาทคาราสึอยู่ในคาราสึชิ ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของใจกลางเมือง มี5ชั้น และหลังคาทั้ง5มีลักษณะเหมือนปีกของหงส์จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทไมสึรุ ตอนกลางคืนจะมีแสงไฟที่สวยงาม และ ในฤดูใบไม้ผลิสามารถรับช...
การปรับปรุง: 2016-11-25 16:24
  ซากปราสาทฟูนาอิ (Funai Castle Ruins) หรือปราสาทแห่งเมืองโออิตะ  สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1597 โดยท่าน โอโตโมะ โซริน (Otomo Sorin หรือ Fujiwara no Yoshishige) ไดเมียวผู้ปกครองเมืองฟุนาอิ ในย...
การปรับปรุง: 2016-11-21 15:14
แต่ละเมืองในประเทศญี่ปุ่นมักจะมีปราสาทที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนั้นๆ ปราสาทบางเมืองก็โด่งดังมาก บางเมืองก็แทบไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนเลยซึ่งรวมไปถึงปราสาทนาคัทสึนี้ด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็น 1 ใน...
การปรับปรุง: 2016-11-21 14:30
ปราสาทคิซึกิ ถูกสร้างขึ้นโดย โยรินะโอะ ในปีค.ศ.1394 โดยตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลและผาชัน กลายมาเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันร่องรอยทางประวัติศาสตร์ยังคงหลงเหลืออยู่ ดังนั้นภา...
การปรับปรุง: 2016-11-18 09:36
  1. ปราสาทคุมาโมโตะในช่วง ซากุระบาน
หนึ่งในสามปราสาทที่สำคัญของญี่ปุ่น ปราสาทคุมาโมโตะถูกสร้างกว่าเจ็ดปีโดย คาโตะ คิโยมาสะ มีความกว้างมากสุดประมาณ 9 กิโลเมตร รวมพื้นที่บริเวณปราสาททั้งหมดราว 980,000 ตารางเมตร (เป็นตัวเลขในอดีต ปัจจุบันพ...
การปรับปรุง: 2016-11-07 16:46
  ปราสาทฮิโรชิมาหรือปราสาทปลาคราฟ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1589 โดยเจ้าเมืองโมริ เทรูโมโตะ ปราสาทฮิโรชิมา นี้แตกต่างจากปราสาททั่วๆไปคือไม่ได้สร้างบนเนินเขาเหมือนปราสาทในเมืองอื่นๆ แต่ปราสาทฮิ...
การปรับปรุง: 2016-11-04 13:03
ปีบุงวะที่ 9 (ค.ศ.1623) ในช่วงบั้นปลายชีวิตของคุโรดะ นางามาสะ ได้มีประสงค์ที่จะให้สร้างปราสาทอากิสึกิแห่งนี้ขึ้นมา ซึ่งนับจากนั้นก็ได้กลายมาเป็นปราสาทสำหรับไดเมียวหรือผู้ปกครองแคว้นในรุ่นถัดๆไป แต่ก็ม...
การปรับปรุง: 2016-10-25 17:32
  ปราสาทอายะ ป้อมปราการสำคัญที่อยู่บนเขาของฝ่ายอิโตอุ ซึ่งกำลังทำสงครามกับฝ่ายชิมะสึในประมาณกลางปีค.ศ. 650 ภายในมีจัดแสดงและขายงานหัตถศิลป์ของเมืองใกล้เคียงด้วย ที่มา:http://www.miyazaki-ci...

หน้า