การปรับปรุง: 2016-10-31 15:15
เป็นอาคารที่สำหรับแนะนำข้อมูลต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังดาไซฟุ  นอกจากนี้ยังมีจัดจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึกที่เป็นผลผลิตจากดาไซฟุ และสินค้าพิเศษที่ผลิตเฉพาะคิวชูเท่านั้น จึ...
การปรับปรุง: 2016-10-28 16:17
ณ บริเวณศาลเจ้ายุโทะคุอินะริ (Yutoku Inari Shrine) เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเช่าชุดกิโมโนใส่หรือ ยูกาตะเดินเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งร้าน Yutokuwasodokoro SARUKU นี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่มีบริ...
การปรับปรุง: 2016-10-28 14:10
ณ เมืองซากิสึนั้น ได้เริ่มมีคณะนักบวชมิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาตั้งแต่ปีค.ศ. 1880 จนกระทั่งปีค.ศ.1934 ก็ได้เริ่มออกแบบ (โดยเท็ตสึคาวะ โยสุเกะ) และก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะแท่นบูชาด้านหน้าน...
การปรับปรุง: 2016-10-27 17:41
โครันฉะ เป็นบริษัทเก่าแก่ที่มีอายุถึง 130 ปี ดังนั้นจึฃมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการผลิตเครื่องปั้น ดินเผาชนิดต่างๆ ตั้งแต่ยุคสมัยเมจิ เพื่อจำหน่ายส่งออกไปยังต่างประเทศ   และบนชั้น 2 ของท...
การปรับปรุง: 2016-09-15 12:28
 หมู่บ้านโอคาวาชิยาม่า (Okawachiyama) หรือที่เรียกกันว่านาเบะชิม่า (Nabeshima) ตั้งอยู่ จังหวัดซากะของเกาะคิวชู เป็นหมู่บ้านที่ผลิตเซรามิกที่มีคุณภาพสูงและมีความหรูหราที่ใช้สำหรับ ชนชั...
การปรับปรุง: 2016-06-03 16:16
ราวศตวรรษที่ 17 กษัตริย์และเจ้าชายจากยุโรปได้สร้างหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้น โดนสร้างจาก เซรามิก และตั้งชื่อว่าสวน อะริตะ นอกจากภายในบริเวณนี้แล้ว คุณยังสามารถสัมผัสประสบการณ์การทำเครื่องปั้นดินเผา และลิ้...
การปรับปรุง: 2015-12-23 14:34
  1. เครื่องทอฮากาตะ
ตัวแทนของงานฝีมือแบบดั้งเดิมของฟุกุโอกะ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นเครื่องทอที่ได้รับการยอมรับจากผู้สำเร็จราชการ เครื่องทอนี้ ทอขึ้นจากเส้นใย 10 เส้น และไหมดิบ 10...
การปรับปรุง: 2015-12-23 14:33
  1. ตุ๊กตาพื้นเมืองฮากาตะ
ถือเป็นงานฝีมือดั้งเดิมของฟุกุโอกะ และได้รับการตั้งให้เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของฟุกุโอกะ ในยุคที่มีการสร้างป้อมปราการของปราสาทฟุกุโอกะ มีช่างปูกระเบื้องคนหนึ่ง ชื่อว่านายมาซากิ โซชิจิ ได้น...

หน้า