การปรับปรุง: 2016-11-02 09:39
Home Center Kohnan เป็นร้านค้าที่มีสาขามากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น จัดจำหน่ายสินค้าทุกประเภทเช่น สินค้า DIY อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งรถ อีกทั้งภายร้านค้ายังมีพนักงานที่คอย...