"หน้าต่างที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับธรรมชาติ" เปรียบเสมือนคำขวัญพื้นฐานของสวนแห่งนี้ โดยการที่คุณสามารถ สัมผัสผ่านธรรมชาติและสัตว์นานาชนิดของที่นี่ อีกทั้งสวนที่นี่ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็น "สวนเพื่อประชาชน" เนื่องจากได้รับความ สนับสนุนและความช่วยเหลือต่างๆจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบริจาคเงินเพื่อเข้าสู่กองทุนรวม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน ด้านต่างๆเช่น ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าดูแลและกิจกรรมต่างๆของที่นี่ รวมไปถึงการซื้อสัตว์ชนิดใหม่

เวลาทำการและวันหยุด: 

เวลาทำการ:9:00~17:00

วันหยุด :ทุกวันพุธและช่วงเทศการปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม ของทุกปี)

ค่าธรรมเนียม: 

ผู้ใหญ่ 800 เยน

นักเรียนมัธยมต้น - มัธยมปลาย 400 เยน

เด็กอายุ 4 ขวบ - นักเรียนประถมปลาย 100 เยน

ข้อมูลที่จอดรถ (ค่าใช้จ่าย): 

มีบริการที่จอดรถ (รถยนต์ 600 คัน รถบัส 32 คัน)

ค่าบริการที่จอดรถยนต์ 600 เยน รถบัส 100 เยน

ข้อมูลการเดินทาง: 

เดินทางโดยนิชิเทตซึบัส ลงป้ายอิโตซึโนะโมะริโคเอนมาเอะ

4-1-8 Kamiitozu, Kitakyushu Kokurakita-ku, Fukuoka
803-0835

 

施設一覧
地図下部のアイコンを 選択してください
 

 

 • 自然景観
 • 歴史・文化
 • 温泉
 • レジャー・
  スポーツ
 • 食・お土産
 • 宿泊情報
 • ショッピング
 • お勧め
 • 同国人