เจแปนดิสคอฟเวอรี่เป็นแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจ ร้านอาหาร ออนเซ็น โรงแรมเรียวกัง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของคิวชู