ဒီ စာမ်က္နွာမွာ ေန့စဥ္သံဳး ဂ်ပန္ စာစုတို့ ကို ေဖၚၿပေပးထား ပါတယ္ (အဂၤလိပ္ လို နဲ့ ဂ်ပန္ စကားေၿပာ အသံ ထြက္ ေတြ နဲ့ ဘာသာၿပန္ ) က်ေနာ္ တို့ စာမ်က္ နွာ ကို အသံဳး ၿပဳသူေတြ ဂ်ပန္ ကို အလည္ လာတဲ့ အခါ မွာ အဆင္ ေၿပ နိုင္ ေစဖို့ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ တကယ္လို့ လူၾကီး မင္း တို့ က ဒီ့ထက္ ပို တဲ့ စကားေၿပာ ၊စကားစု တို့ ကို ပိုမို လို ခ်င္ တယ္ ဆို ရင္ၿဖင့္ ၊ ေက်းဇူးၿပဳၿပီး အား နာ မွဳ မထား ပဲ နဲ့ Q&A Message Board မွာ ေၿပာဆို အၾကံ ၿပဳ နို ုင္ ပါတယ္ ။

 

ေန့စဥ္သံုး

နွဳတ္ဆက္စကား

သြားလာေရး

ဟိုတယ္မွာ

စားေသာက္ဆိုင္မွာ

ေစ်း၀ယ္ထြက္

ၿပသနာတက္တဲ့အခ်ိန္

ကားငွားၿခင္း