Updated: 2015-05-26 14:01
တိုုရိတင္ (ၾကက္သားတန္ပူရာ) ဟာအိုအိတရဲ႕အစားအစာတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ ရိုး၀ေခတ္က စာဖိုမွဴးတစ္ေယာက္ကတီထြင္ခ်က္ၿပဳတ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ဘက္ပုတြင္အလြန္နာမည္ၾကီးေသာအစားအစာတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ၿပင္အိုအိတၿပည္နယ္ရဲ႕တိုု...