ေတာအုပ္ငယ္နံေဘးတြင္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ေရပူစမ္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀အေလ ွ်ာက္ထြက္႐ွိေနေသာ ယူႏိုဟနမ်ားလည္း႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ေရပူစမ္းစိမ္လိုက္သည္ႏွင့္ အသားအေရမ်ားေခ်ာေမြ႔လာေစႏိုင္ပါတယ္။ ရာသီအလိုက္ေဒသထြက္အစားအစာမ်ားၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာ ဂ်ပန္႐ိုးရာဟင္းမ်ားကိုလည္း ၿမည္းစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

ခုမမိုတိုခရီးသြား၀က္ဘ္ဆိုဒ္ နဂိုမိခိကိုးမွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ အဆိုဂြန္ အိုဂုနိမခ်ိ ခိတဇတိုရာမဂ၀ 

၀အိဒေရပူစမ္းအစည္းအ႐ံုး ၀၉ ၆၇၄၈၅၂၇၇ 
URL:http://www.waita.info/

869-2504
Phone0967-48-5277

 

施設一覧
地図下部のアイコンを 選択してください
 

 

 • 自然景観
 • 歴史・文化
 • 温泉
 • レジャー・
  スポーツ
 • 食・お土産
 • 宿泊情報
 • ショッピング
 • お勧め
 • 同国人