• ခု႐ိုခ၀ေရပူစမ္း လမ္းတစ္ေလ ွ်ာက္
 • ခု႐ိုခ၀ေရပူစမ္း ေအာက္ဒိုးေရပူစမ္း
 • ခု႐ိုခ၀ေရပူစမ္း ဂ်ိဇိုဘုရားေက်ာင္း
 • ခု႐ိုခ၀ေရပူစမ္း လက္မွတ္

 

ခု႐ိုခ၀ေရပူစမ္းဟာ ေ႐ွးေခတ္ေပါင္းမ်ားစြာကေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္စတိုင္တည္းခိုခန္းမ်ား၊ ခ်ဳခုဂိုၿမစ္တစ္ေလ ွ်ာက္တြင္႐ွိေသာ ေအာက္ဒိုးေရပူစမ္းမ်ားၿဖင့္ ဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ ေရပူစမ္းလက္မွတ္တစ္ေစာင္၀ယ္႐ံုၿဖင့္ ေအာက္ဒိုးေရပူစမ္းမ်ားကို စိတ္ၾကိဴက္၀င္ေရာက္ႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္မ်ားစြာအနက္ ခု႐ိုခ၀အြန္းဆန္းယူ႐ုလို႔ေရးထားတဲ့ လက္မွတ္ကို ၀ယ္ရင္ေတာ့ ေရပူစမ္းၿမိဳ႕ထဲမွာ႐ွိတဲ့ သေရစာဆိုင္၊ အေၾကာ္ဆိုင္ေတြမွာသံုးႏိုင္တဲ့ လက္မွတ္၆ေစာင္ကို ၅၀၀ယန္းၿဖင့္ရႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ေရပူစမ္းလက္မွတ္မ်ားကိုေတာ့ ဂ်ပန္႐ိုးရာတည္းခိုခန္းအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ၀ယ္ယူရ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။

ခုမမိုတိုခရီးသြား၀က္ဘ္ဆိုဒ္ နဂိုမိခိကိုးမွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ ၈၆၉-၂၄၀၂ အဆိုဂြန္ မိနမိအိုခုနိမခ်ိ ခုရိုခ၀ 

ခု႐ိုခ၀ေရပူစမ္းခရီးသြားတည္းခိုခန္းအစည္းအ႐ံုး ၀၉ ၆၇၄၄၀၀၇၆

၀က္ဘ္ဆိုဒ္ www.kurokawaonsen.or.jp/english/

 

869-2402
Phone0967-44-0076

 

施設一覧
地図下部のアイコンを 選択してください
 

 

 • 自然景観
 • 歴史・文化
 • 温泉
 • レジャー・
  スポーツ
 • 食・お土産
 • 宿泊情報
 • ショッピング
 • お勧め
 • 同国人