Updated: 2017-01-19 13:34
အရွည္ ၁၁၀၀ မီ တာ ၊ ခရဴး ရွဴး မွာ အရွည္း ဆံုး cable car ၿဖစ္ ပါ တယ္။ အၿမင့္ ၄၄၀ မီ တာ ေက်ာ္ ေက်ာ္ ကို ၆ မိနစ္ နဲ့ ေတာင္ ထိပ္ က ဘူ တာ အထိ ခုတ္ ေမာင္း ပါတယ္ ။ လမ္းခုလတ္ မွာ cable car ကေန slope car စီ ကို...
Updated: 2016-10-17 16:04
  ေမြးၿမဴ သူ တို့ နွင့္ ေခြးေလး တို့ ရဲ့ သံေယာစဥ္ ကို ခိုင္ၿမဲေစခါ ၊ စြန့္ ပစ္ ၿခင္း မ်ား ၿပဳလုပ္ မွဳ ေလ်ာ့ နည္း သြား ရန္ ရည္ရြယ္ ကာ က်င္းပၿပဳ လုပ္ တဲ့ ပြဲေတာ္ ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ တိရိစၧာန္ ထိမ္...
Updated: 2016-07-11 15:22
Riverwalk Kitakyushu က်ဴရွဴး ခရိ္ဳင္ေၿမာက္ပိုင္း က မူရစခိ ၿမစ္ ၊ ကိုခူရာရဲတိုက္ နွင့္ ခါမစြတ္ ရာမ ပန္းၿခံ အစရွိတဲ့ သဘာ၀ရွဳခင္း ေတြ နဲ့ သမိဳင္း တို့ က ၿခံ ရံ ထား တဲ့ ေနရာ အလယ္ ဗဟိုတည့္တည့္မွာ တည္ရွိၿပီ...
Updated: 2016-06-09 10:00
  ရဳပ္ရွင္ ရံဳ ( ရွိနိကြန္ ) ၊ မိုးထိၿမင့္ တဲ့ ရဟတ္ ၾကီး ၊ အထူးအေရာင္း ဆိုင္ တန္း ၾကီး ၊ ေစ်း၀ယ္စင္ တာ၊ ဂိမ္း စင္တာ အစရွိ သည္တို့ က တေနရာ တည္း မွာ ေပါင္း စု ထား တဲ့ ခ်ာခ်ာေတာင္း ( chachatown)...
Updated: 2016-04-18 13:13
  1. ကိုခုရာ ရဲ တိုက္
ကန္းမြန္း ကန္း ခေရာ ကို မ်က္ နွာ မူ ထား တဲ့ ကိုခုရာ ရဲ တိုက္ဟာ ေရလမ္းေကာ ကုန္းလမ္း အတြက္ ပါ အေရး ပါလွတဲ့ ၿမိဳ့ တစ္ ၿမိဳ့ ၿဖစ္ ၿပီး ေတာ့ တိုးတက္ လာခဲ့ ပါတယ္။ဦး ဟိုစိုးခ၀ ၊ ဦးအိုစဂါ၀ါရ တို့ က အဲ့ ဒီ ရ...
Updated: 2016-04-11 15:58
  1. Mojiko Retro observation room
  ပင္လယ္ နဲ့ နီးနီး ေလး မွာ ေဆာက္ လဳပ္ ထား တဲ့ အၿမင့္ ၁၀၃ မီ တာ ၿမင့္ တဲ့ တိုက္ ၾကီး ၊ ( Retro high Mart ) ရဲ့ ၃၁ ထပ္ မွာ ရွိ တဲ့ မိုဂ်ိကိုး ရဲ့ထရိဳ ေလ့လာေရး အခန္း ဟာ ဆို ရင္ ကမ္း ေၿခ ၿမိဳ့ တစ...
Updated: 2016-03-29 15:45
ခါ၇တို ေစ်းၾကီး ဟာ ဖုဂူး ငါးေစ်း ဆို ၿပီး ေတာ့ ေကာ ၊ တိုင္း နဲ့ ဟာမခ်ိ ငါးေတြ အစရွိ တဲ့ လတ္ လတ္ ဆတ္ဆတ္ ေတြ ကို စား သံဳး နိုင္ တဲ့ ေစ်း ၾကီး ဆို ၿပီး နာမည္ ၾကီး ပါ တယ္။ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ရွိ တဲ့ ငါး ေတြ...
Updated: 2016-03-16 16:53
  ပင္လယ္ ၿပင္ ကို ၿမင္ နိုင ္တဲ့ အမိုး ဖြင့္ ေရပူ စိမ္ ကန္ ေတြ ၿဖစ္ ၿပီး ေတာ့ ၊ သဘာ၀ေရကန္ နဲ့ ၿငိမ္းၿငိမ္ း ခ်မ္ းခ်မ္း အခ်ိန္ တို့ ကို ၿဖတ္ သန္း နိုင္ မဲ့ အမ်ိဳး မ်ိဳး ေသာ ေရစိ္မ္ ကန္ တို့ က...
Updated: 2016-03-07 16:47
(space world ) ဟာ space ကို ဇာတ္ ေကာင္ အေနနဲ့ လုပ္ ထား တဲ့ ကစားကြင္း တစ္ ခုၿဖစ္ ပါတယ္။ ကေလး ကေန လူ ၾကီး အထိ ေပ်ာ္စရာေတြ ေကာင္းတဲ့ space အေတြ့ အၾကံဳ ေတြ ကို ခံ စား နိုင္ ေစဖို့ စြန့္စားခန္းေတြ စီးစရာေတ...
Updated: 2016-02-15 15:26
  1. ကိုခုရာ ရဲ တိုက္ ဥယာဥ္
ဥယဥ္ ဇံု ၊ စာေရးခန္း ဇံဳ စမ္းသပ္ ရန္ ဇံု ကေန ၿဖစ္ ပါတယ္။ ဥယဥ္ ဇံု က( အိခဲ ဇဳ မိ စတိုင္ ) ဥယာဥ္ မွာ ေရကန္ ကို ပတ္ ၾကည့္ရင္း ရွဳ ခင္း ေတြ ကို ခံ စား နိုင္ ပါ တယ္။  ေရွာ္ အင္း ဇံု မွာ ကေတာ့ ဂ်ပ...