အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿပီးစီး: 2017-02-24 10:22
No Image
  ၁၁လပိုင္း ၂၃ ရက္ ေန ့ဟာ ဂ်ပန္ နိုင္ ငံ ရဲ့ အလုပ္ သမား ေက်းဇူးေတာ္ ေန့...
အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿပီးစီး: 2017-02-23 13:29
No Image
  နာဂစခိ ၿမိဳ့ ရဲ့ ပထမဦး ဆံုး လဲ ၿဖစ္ၿပီး ဇီးကြက္ ေလး ေတြ နဲ့ ေတြ့ ဆံု...
အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿပီးစီး: 2017-02-12 14:42
No Image
ပန္းတို ့ရဲ့ သခင္ လို့ ေတာင္ တင္ စား ရၿပီး ေႏြဦး ရာ သီမွာပြင့္ဖူး တဲ့ ဥမဲ ေနာ့ဟ...
အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿပီးစီး: 2016-11-22 11:56
No Image
    (နင္ဂ်ာ ) ကိုေတာ့ ၾကားဖူးၾကမည္ ထင္ပါသည္။ လြန္စြာ လ်င္ၿမန...
အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿပီးစီး: 2016-11-21 18:03
No Image
    ဂ်ပန္ နိဳင္ ငံ က်ဴးရွဴး ၿပည္ နယ္ ရဲ့ ဖုခုအိုကာ ၿမိဳ့ တြင္း ကို...
အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿပီးစီး: 2016-12-28 16:31
No Image
CANAL CITY HAKATA မွာ နိဳင္ငံၿခားသား ဧည့္သည္တို့ အတြက္ ကေဖး မ်ား ၊ လမ္းညြွန္ ေကာ...
အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿပီးစီး: 2016-11-14 15:50
No Image
  ဆာဂၿမိဳ့ တြင္ က်င္းပ တဲ့ မီး ပံုးပ်ံ ပြဲ သို့ ေရာက္ ရွိ ခဲ့ ပါတယ္။ အရင...
အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿပီးစီး: 2016-11-04 19:40
No Image
က်ဴရွဴး ၿပည္နယ္ ကို တ၀ၾကီး လည္ ပတ္ ၿပီး သြား ရင္ အပိတ္ အေန နဲ့ ညအလွ ကို ခံစားၾကည...
အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿပီးစီး: 2016-11-04 19:41
No Image
2016/05/27~2016/05/28 အိစဲ ရွိမ ဆန္းမစ္ မွာ ပါ ၀င္ ေနတဲ့ ဖြံ့ ၿဖိဳး ၿပီး နိုင...
အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿပီးစီး: 2016-11-08 09:25
No Image
ဖုခုအိုကမွာ ေစ်း၀ယ္ထြက္ ရင္ အေသအခ်ာ သြားတတ္တဲ့ ေနရာ နာပါတ္ ၁ ။ ဒြန္းခိဟိုတို...

စာမျက်နှာများ