Updated: 2016-08-02 14:38
ဒီေန့ ကေတာ့ စစခ်င္း က်ဴရွဴး ရဲ့ အိမ္ ၀င္ေပါက္ လို့ ေခၚ ဆို တဲ့ ဖုခုအိုက ၿမိဳ့ ကေန ခရီး စပါမယ္။ ဖုခုအိုက ဟာ က်ဴရွဴးၿပည္နယ္ ရဲ့ တိုးတက္ေနတဲ့ ၿမိဳ့ ၾကီး တစ္ ၿမိဳ့ ပဲၿဖစ္ ပါတယ္။ အခု တစ္ေခါက္ ခရီး...
No votes yet
Updated: 2016-08-01 13:35
    ခဲရ ပင္လယ္ကမ္းေၿခ ၊ ကမ္းေၿခ က ေရ ဟာ အလြန္ ၾကည္လင္ေနၿပီး ၊ သဲခံု ၊ေသာင္ မ်ား ေပါမ်ားေသာ ကမ္းေၿခ ၿဖစ္ တဲ့ အတြက္ မိသား စု နဲ့ အတူ သြားေရာက္ အပမ္း ေၿဖနိဳင္ တဲ့ လံုၿခံဳ စိတ္ခ် ရတဲ့ ကမ္း...
Updated: 2016-07-26 14:22
  1. ဟိုဘရွိရ ေကဘယ္လ္ စန္းေရာ့ခု ဘူတာ
ဒီတစ္ခါမွာ ေတာ့ ၊ ဂ်ပန္နိဳင္ ငံ အလွ ဆံုး ၃ ခု ၀င္ ညပိုင္း အလွ ေတြ ထဲ က တစ္ ခု ၿဖစ္ တဲ့ စာရာခူရာ ေတာင္ ကို သြား ခဲ့ ပါတယ္။ က်ေနာ္ က အရင္ က ညပိုင္း  အလွေတြ ဘာေတြ စိတ္ မ၀င္စား ခဲ့ ေပမယ့္ ေရာက္ သြ...
No votes yet
Updated: 2016-07-12 15:15
  ရွိမနဲ ခရိဳင္ အိဇုမို တိုင္းရွ နတ္ ဘုရား ေက်ာင္း ။ခရဴးရွဴး ၿပည္နယ္ တြင္း နာဂစခိခရိဳင္ နဲ့ ဒီ ေနရာ နွစ္ ေနရာ သာရွိေသာဖူစာေရး နဲ့ ေရစက္ ဆံု ရာ နတ္ ဘု ရား ဆို ၿပီး ကိုး ကြယ္ ယံု ၾကည္ က်ၿပီး နွစ...
Updated: 2016-07-11 16:57
  photo by flickr ဟာ၀ိုင္အီ မွာ ပင္ ရင္း ဆိုင ္က တည္ရွိ ၿပီး ၊ ဟာ၀ိုင္အီ ရဲ့ မနက္ စာ တိုင္း ရဲ့ ကိုယ္စား ၿပဳ ဆိုင္ 「Eggs'n Things」ကို ဖုခုအိုက ၊တဲန္းဂ်င္းမွာ ဖြင့္ လွစ္ လိုက္ ပါတယ္။ အေမရ...
Non halal
AMERIAN EXPRESS VISA MASTER CARD JCB DISCOVER
Updated: 2016-07-11 16:45
ဆုခိရာခိ ေဟာ့ေပါ့ ထဲ ကိုခရမ္းခ်ဥ္ သီး ထည့္ စား တာ ကေတာ့ တစ္ကယ္ ကိုေကာင္းပါတယ္။ ေနာက္ ဆံုး ပိတ္ ေလး ကို ထမင္းေလး ထည့္ ၿပီး စား ရင္ ေဆြမ်ိဳးေတာင္ေမ့ သြားနိဳင္ပါတယ္။
Non halal
Updated: 2016-07-11 16:02
၁၈၁၉ ခု နွစ္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ ၿပီး ၿပည္တြင္းၿဖစ္ စားေသာက္ ကုန္ တို့ ကို သာ အသံဳး ၿပဳ တဲ့ ဆိုင္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အရင့္အရင္ တုန္း က နန္းတြင္း က မင္းမ်ိဳမင္းႏြယ္ ေတြ အတြက္ ဟင္းပြဲ ေတာ္ ခ်က္ ၿပဳတ္ေပး ခ...
Non halal
Updated: 2016-07-11 15:22
Riverwalk Kitakyushu က်ဴရွဴး ခရိ္ဳင္ေၿမာက္ပိုင္း က မူရစခိ ၿမစ္ ၊ ကိုခူရာရဲတိုက္ နွင့္ ခါမစြတ္ ရာမ ပန္းၿခံ အစရွိတဲ့ သဘာ၀ရွဳခင္း ေတြ နဲ့ သမိဳင္း တို့ က ၿခံ ရံ ထား တဲ့ ေနရာ အလယ္ ဗဟိုတည့္တည့္မွာ တည္ရွိၿပီ...
Updated: 2016-07-07 15:18
နိုင္ငံေတာ္ ရဲ့ သဘာ၀ အမွတ္တရ ေနရာ တစ္ ခု အၿဖစ ္သတ္ မွတ္ ထား ၿခင္း ခံ ထား ရတဲ့ အိတိုရွိမား ၿမိဳ့ မွာ ရွိ ေသာ လိွဳဏ္ဂဴ ( ခဲရ ဒိုင္းမြန္း ) ကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရွဳ လို့ ရပါတယ္။ (ခဲရ ဒိုင္းမြန္း ) ဟာ ဂ်ပ...
Updated: 2016-07-07 14:54
ဂ်ပန္ နိဳင္ငံ တစ္၀ွမ္းမွာတင္ မကပဲ ကမာၻမွာေတာင္ နာမည္ ၾကီး တဲ့ ကားတြန္း ၊မန္းဂ နဲ့ အန္းနီးမဲ တို့ နဲ့ ပက္ သက္ တဲ့ ကုန္တိုက္ ၾကီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ နိဳင ္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ့ နာဂနိဳ ရပ္ကြက္ မွာ ပင္မ အေရာင္းကု...

စာမျက်နှာများ