Updated: 2016-08-19 18:41
ေတာအုပ္ငယ္နံေဘးတြင္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ေရပူစမ္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀အေလ ွ်ာက္ထြက္႐ွိေနေသာ ယူႏိုဟနမ်ားလည္း႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ေရပူစမ္းစိမ္လိုက္သည္ႏွင့္ အသားအေရမ်ားေခ်ာေမြ႔လာေစႏိုင္ပါတယ္။ ရာသီ...
Updated: 2016-08-17 09:39
  ဟိရရာမေရပူစမ္းဟာ ခုမမိုတိုခ႐ိုင္၊ မိက၀အနီး႐ွိ ရာမဂေက်း႐ြာတြင္တည္႐ွိပါတယ္။ ခတိုခိုရမဆက အေရၿပားေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစေသာ ေရပူစမ္းအမ်ိဳးအစားၿဖစ္သည္ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့ရာမွ ေဆးဘက္၀င္...
Updated: 2016-08-17 09:38
  ခု႐ိုခ၀ေရပူစမ္းဟာ ေ႐ွးေခတ္ေပါင္းမ်ားစြာကေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္စတိုင္တည္းခိုခန္းမ်ား၊ ခ်ဳခုဂိုၿမစ္တစ္ေလ ွ်ာက္တြင္႐ွိေသာ ေအာက္ဒိုးေရပူစမ္းမ်ားၿဖင့္ ဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ ေရပူစမ္း...
Updated: 2016-08-01 14:23
    ၿမဴပင္လယ္ ၾကားထဲမွာ ေတာင္ ကုန္း ေလး က ေမ်ာ ေနသေယာင္ က်ြန္းေလး ေတြ ကတည္ရွိ တဲ့ အတြက္ ၿမဴက်ြန္း ( ခိရိရွိမား) လို့ေခၚဆို လာပါတယ္။ ေတာင္တန္း ေတြ အတြင္း က သဘာ၀အလွေတြ ၾကား မွာ တည္ ရွ...
Updated: 2016-07-07 13:49
  ေရပူစမ္း အေန နဲ့ ေတြ့ ရွိ ခဲ့ တာကေတာ့ ခါမာခူရာ ေခာတ္ မွာ ၿဖစ္ ၿပီး  အယ္ဒို ေခာတ္ မွာ ( ခန္းကိုင္းဂ်ိ ေရပူစမ္း က သြား ရတာ ခက္ ေပမယ့္ ရွဳ ခင္း ေတြ က ေတာ့ အရမ္း လွတယ္ ) လို့ ဘြန္းေဂါကိုခုရ...
Updated: 2016-05-24 16:52
အိေရာခုနိ ေက်ာက္ စာမွာ ( ဟရမိ ေနာ့ ယု ) ဆို ၿပီး ေတာ့ ထြင္း ထု ထား ၿပီး ေတာ့ အယ္ဒိုေခာတ္ မွာ နာ မည္ ေက်ာ္ ၾကား ခဲ့ ပါတယ္။ မဲဂ်ိ ေခာတ္ ကို ေရာက္ ၿပီး ေတာ့ ဘဲ့ပု ဆိပ္ ကမ္း ေဆာက္ လုပ္ ေရး ၊ နိပိုး မိန္း...
Updated: 2016-03-29 13:20
No Image
အဲ ဒို ေခာတ္ ရဲ့ ေခာတ္ မွီ တဲ့ နိုင ္နိုင္ ေတာ္ ကို အစြဲ ၿပဳ ၿပီး ေတာ့ ( စာတိုးရ မွာ ေရပူစမ္း ရွိ တဲ့ အတြက္ စာတိုး ရ ရြာ ကို ခါမဲ ဂ၀ ရြာ ဆို ၿပီး သမုတ္ ခဲ့ ) ဆို ၿပီး ေတာ့ မွတ္သား ရ ပါ ၿပီး ကမ္း ရိဳး...
Updated: 2016-03-18 11:37
Unzen ဟာ အရင္ ေစာ ေစာ ကတည္း က ဥေရာ ပနိုင္ ငံ ေတြ ဆီ မွာေတာင္နံ မည္ ၾကီး တဲ့ ေနရာ တစ္ ခု ပဲ ၿဖစ ္ပါ တယ္။ ေရွာ၀ ၉ နွစ ္မွာ ပထမဆံုး နိုင္ငံ့ ပန္းၿခံ အၿဖစ္ သတ္ မွတ္ ခံ ခဲ့ ရပါတယ္။ Unzen ရဲ့ ၾကြယ္၀လွတဲ့ သဘ...
Updated: 2016-03-18 11:17
ဟတ္ခ်ိယု ထဲ မွာ ေရပူစမ္း မွန္း တန္း ၿပီး သိ သာ တဲ့ ကန္း န၀ အြန္း ဆန္း မွာ ညက္ေညာ လွ တဲ့ ေရေႏြး ေငြ့ ေလး ေတြ က လြင့္ ၿပန္ ေန ၿပီး ၊ တကယ့္ ကို နာမည္ ၾကီး ဘဲ့ပု ကို ၿမင္ေယာင္ မိတဲ့ အလွ တရားပဲ ၿဖစ္ ပါ တယ္...
Updated: 2016-03-17 16:19
တာခဲ အို အြန္းဆန္း ရဲ့ စံနမူနာ လို့ ေၿပာရ ရင္ ၊ရရဴးမီရဂ်ိ ကို ေတြး ေစနိုင ္တဲ့အနီေယာင္ ခ်ယ္ရီတံ ခါး ၾကီး ။ အဲ့ တံခါး ၾကီး ဟာ အနီ ေရာင္ အုတ္ ေတြထုတ္ လုပ္ တဲ့ တို ကိ်ဳ ဘူတာ ကို တည္ ေဆာင္ ခဲ့ တဲ့ ခါ...

စာမျက်နှာများ