Discovery Japan အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း
Discovery Japan ဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေနရာေဒသအသီးသီးရဲ႕ မတူညီေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားနဲ႔ ဂ်ပန္ပံုစံတည္းခိုခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ ဂ်ပန္အစားအစာမ်ား၊ ရိုးရာလက္မွဳထည္မ်ား၊ အထူးထုတ္ကုန္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမွဳအေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းစသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးေနလ်က္ရွိပါတယ္။ ဤ website မွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳ၊ အသစ္သစ္ေသာဆြဲမက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ရွဳ ခံစားေပးပါက အတိုင္းမသိ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းျပဳလ်က္….