Updated: 2015-06-16 10:39
  1. ဘက္ပုပန္းၿခံ
ၿမိဳ႕လယ္တြင္တည္႐ွိေနၿပီးက်ယ္ေၿပာလွေသာမ်က္ခင္းၿပင္ၾကီးနဲ႔ပန္းၿခံရဲ႕ေနရာအႏွံ႔တြင္ရာသီအလိုက္ပြင့္ဖူးေနေသာပန္းပင္မ်ားရဲ႕အလွအပမ်ားေၾကာင့္ဘက္ပုပန္းၿခံဟာဘက္ပုေဒသခံမ်ားအတြက္စိတ္အပန္းေၿဖစရာေနရာတစ္ခုအၿဖစ္ထင္႐ွာ...
Updated: 2015-06-15 15:48
ဘက္ပုပင္လယ္ေအာ္မ်က္ႏွာစာ႐ွိဆင္တိုေရေပၚအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အတြင္းတည္႐ွိေသာတကဆခီေတာင္ဟာဂ်ပန္ေမ်ာက္ကေလးမ်ားေဘးမဲ့သြားလာေနေသာေနရာတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ေခါင္းပံုစံ၁၇၀၀ေလာက္ၿဖင့္ေမ်ာက္အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကိုအုပ္စု၃ခုနဲ႔ခြ...
Updated: 2015-06-10 16:32
အဆိုေတာရဲ႕ေၿမာက္ပိုင္းတြင္ ႐ွိေသာ ဆာကူရာနယ္ေၿမဟာ အလြန္ပင္နာမည္ၾကီးၿပီး ေႏြဦးေရာက္တိုင္း ဆာကူရာမ်ားက အလြန္လွပစြာပြင့္ဖူးေလ့႐ွိပါတယ္။ ဆာကူရာအပင္မ်ားထဲတြင္ ႏွစ္၄၀၀ေက်ာ္သက္တမ္း႐ွိေသာ အပင္မွ...
Updated: 2015-06-09 15:09
အဲဒိုးေခတ္ ၉ႏွစ္ေၿမာက္ (၁၆၃၂)တြင္ဟိဂိုအိုဆိုဂ၀အိမ္ေတာ္ထိန္း တဒတို႐ွိက ထိုေနရာတြင္ ဆုအိဇင္းဘုရားေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ႏိုခ်ိဘုရားေက်ာင္းကို အၿခားေနရာသို႔ေ႐ြ႕ၿပီး အိုဆိုဂ၀...
Updated: 2015-06-04 15:44
ေၿမာက္ပိုင္းတြင္တည္႐ွိၿပီးေရပူစမ္းမ်ားႏွင့္ငရဲၿပည္ခရီးမ်ားရဲ႕အလယ္ဗဟိုမွာ႐ွိေနပါတယ္။ ၿမက္ခင္းၿပင္က်ယ္ၾကီးႏွင့္အတူ ကေလးကစားကြင္း၊ ကားပါကင္ေတြလည္းအမ်ားအၿပား႐ွိပါတယ္။ ကေလးကေနလူၾကီးအထိအပန္းေၿဖႏိုုင္ေသာေနရာ...

စာမျက်နှာများ