Updated: 2016-03-09 15:06
  အာမမီ ဂ်ဴေခး မွာ ေတာင္ လက္ ခ်ိဳး ေရလို့ ရတဲ့ ရွဳ ခင္း ၊ မီစခိ ကေန ပင္လယ္ၿပင္ ၾကီး ကို ၾကည့္ရွဳ နို္င္ပါတယ္။( အာရာမရဳ ) ဆို တဲ့ နာမည္ က ကြန္းမိုရိလို အလံဳး ၾကီး နဲ့ တူေနတဲ့ တြက္ ရရွိ လာ တဲ့ န...
Updated: 2016-03-09 14:50
  Yoshinogari site ၊ ခမ္းဇခိ နဲ့ ေယာရွိေနာ့ဂါရီ ၿမိဳ့ မွာ ရွိၿပီး က်ေနာ္တို့ နိုင္ ငံ ေတာ္ ရဲ့ အၾကီး မား ဆံုး ေသာ ရ၇ိဳးအိ ေခာတ္ ရဲ့ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ ပဲ ၿဖစ္ပါ တယ္။ အဲ့ဒီ ေခာတ္ တံဳး က ေက်းရ...
Updated: 2016-03-09 14:28
  ဟာကတ ပင္ လယ္ ေအာ္ နဲ့ သြယ္ တန္းေနတဲ့ က်ြန္းဆြယ္ေလး၊ ဥမိေနာ့နကမိခ်ိ ရဲ့ အလယ္ဗဟို မွာ ရွိ ၿပီး တစ္နိုင္ ငံလံုး အတိုင္း အတာ နဲ့ အရည္အေသြး ၿမင့္ တဲ့ seaside park ၿဖစ္ ပါတယ္။ က်ယ္ေၿပာလွ တဲ့ ဥယဥ္...
Updated: 2016-03-03 16:18
 စတဟာ ဆို ရင္ India နိုင္ ငံ ရဲ့ နယူးေဒလီ နဲ့ အီဂ်စ္ က ကိုင္ေရာ့ တုိ့ နဲ့ ထပ္ တး ေၿမာက္ က်ြန္း ၃၁ မ်ဥ္း မွာ တည္ ရွိၿပီး ေဆာင္း ရာ သီ မွာ ေတာင္ ေနြးေထြး လွ တဲ့ ရာ သီ ဥ တု က ရွိ တဲ့ အတြက္ စက္ကူပန္း...
Updated: 2016-03-03 15:41
ခရဴး ရွဴး မွာ ဆို ရင္ တစ္ ေန ရာ ထဲ ေသာ ကိုအာလာ ၀က္ ၀ံ နဲ့ ေတြ့ ဆံု နိုင္ တဲ့ သဘာ၀ တိရိစာန္ ဥယဥ္ ပဲ ၿဖစ္ ၿပီး၊ ၂၀၀၉ခု နွစ္ ကေန အၾကီး မား ဆံုး ၿဖစ္ ေအာင္ ၿပင္ ဆင္ ထားတဲ့ ေခါတ္ မွီ တဲ့ ပံု စံ ကိဳ ၿပသေန ၿ...
Updated: 2016-03-03 15:12
ခိရိ ရီွ မား ေတာင္ တန္း ေတြ ရဲ့ ေၿမာက္ ဖက္ ခုရိေနာ့ဒခဲ ရဲ့ အၿမင့္ ၇၀၀ မီ တာ ၀န္း က်င္ အၿမင့္ မွာ ဖြင့္ ခဲ့ပါတယ္။နက္နဲေၿပာင္ေၿမာက္ လွ တဲ့ အနဳ ပညာ ေတြ နဲ့ သဘာ၀အလွ တရား ေတြ ကို ေတြ့ ဆံု လို့ ရတဲ့ တက...
Updated: 2016-03-03 14:30
စကမိုတို ေရာမ က ဟန္း နီး မြန္း ထြက္ လာ တဲ့ အခ်ိန္ ခဏတည္း ခို ခဲ့ တယ္ ဆိုတဲ့ ေရပူစမ္း က ရွီ အိုး ဟိ တ ရွိ ေရပူ စမ္း ပဲ ၿဖစ္ ပါ တယ္။ပန္း ၿခံ အတြင္း မွာ ေတာ့ (ေရာ မ ၿပတိုက္ ) (ေရာ မ နဲ့ နဂါး ၾကီး က ေတြ့...
Updated: 2015-06-17 14:50
  1. မိနမိတတဲအိ႐ွိပန္းၿခံ
၁၀.၈၅ဟက္တာအက်ယ္အ၀န္း႐ွိေသာပန္းၿခံတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး၊ လမ္းေလ ွ်ာက္ထြက္ရင္းေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ေကာင္းေသာေနရာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ လမ္းေလ ွ်ာက္ထြက္ရင္းအပင္ေတြလည္းေလ့လာႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးအစား ၁၄၀နဲ႔ ၂၃၀၀၀ေလာက္အပင္ေတြ႐ွိၿပီ...
Updated: 2015-06-17 13:21
  1. ေ႐ွာနင္းဂါးဟမားပန္းၿခံ
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း၇၀၀ေက်ာ္က သူေတာ္စင္တစ္ဦးက ခ႐ူး႐ွူးသို႔လာေရာက္စဥ္ကပထမဆံုးသြားေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူေတာ္စင္ရပ္ေတာ္မူခဲ့ရာပန္းၿခံ (ခ) ေ႐ွာနင္းဂါးဟားမား ပန္းၿခံဟုေခၚတြင္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း႐ွိပင္...
Updated: 2015-06-17 10:43
  1. ယုဖု ယုႏို႔ဟိရ သစ္ေတာပန္းၿခံ
ယုႏို႔ဟိရေရပူစမ္းကိုၿဖတ္ၿပီး ေတာင္တန္းေတြတစ္ေလ ွ်ာက္ကိုလွည့္ပတ္ၾကည့္႐ွုရာမွ သစ္ေတာပန္းၿခံသို႔ေရာက္႐ွိမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၉ ၀၀၀၀ဟက္တာအက်ယ္အ၀န္း႐ွိၿပီး အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာေသာ အပင္မ်ားကိုၿမင္ေတြ႕ႏိုုင္မွာၿဖစ္ပါ...

စာမျက်နှာများ