Updated: 2017-04-06 16:23
  1. ရြာ အတြင္း ပိုင္း
အာစိုး ေဒသ က လယ္ယာ ရြာေလး အပန္း ေၿဖ စခန္း ဟာ ပင္လယ္ ေရၿပင္ အၿမင့္ ၅၅၀ မွာ တည္ရွိ ၿပီး ၊ (အာစိုး ခုဂ်ဴး အမ်ိဳးသား ပန္း ၿခံ ) အလယ္ ပိုင္း သာ ယာလွပေသာ သဘာ၀ အလွတရားေတြ နဲ့ လႊမ္းၿခံ ထား ပါတယ္။ ေၿမၿပင္ မ်က္...
Updated: 2015-06-16 13:10
သဘာ၀က်ေသာအလွမ်ားႏွင့္လူေတြရဲ႕ေနထိုုင္စားေသာက္ပံုမ်ားၿဖင့္အလြန္လိုက္ဖက္ေနေသာေလွကားထစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ဥခ်ိနာရိေလွကားထစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဟာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊သစ္ေတာနဲ႔ငါးလုပ္ငန္း၀န္ၾကီးဌာနမွဂ်ပန္ေလွကားထစ္စပါးစိုက္ပ...