Updated: 2017-05-17 10:35
တိုက်ိဳ မီကာတာ ၿမိဳ့ မွာ ရွိ တဲ့ ၿမိဳ့ နယ္ အန္းနီးမဲရွင္း ၿပ အနဳ ပညာ ၿပ တိုက္ ပဲၿဖစ္ ပါတယ္။ အားလံုး နဲ့ ရင္း နွီး ၿပီး သား ၿဖစ္ တဲ့ အန္း နီးမဲ ရဳပ္ ရွင္ ( တိုနရိ ေနာ့ တိုတိုေရာ့ ) ( မာေဂ်ာေနာ့ တကရဴးဘင...
Updated: 2016-11-11 09:39
  1. နကဆု နကၿမစ္ရဲ႕ညအလွ
နကၿမစ္ႏွင့္ ဟကတၿမစ္ႏွစ္ခုဆံုရာတြင္ ႐ွိၿပီး အ႐ွည္၁ကီလိုမီတာ၊ အက်ယ္၂၀၀မီတာ႐ွိေသာ နကဆုဧရိယာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္အေနာက္ပိုင္းတြင္နာမည္ၾကီး ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တစ္ခုအၿဖစ္ထင္႐ွားၿပီး လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္မ်ားမွ စားေသာက္ဆိ...
Updated: 2016-10-27 16:38
ဂ်ပန္နိဳငငံ အေမြအနွစ္စာရင္း၀င္ တာသဲကိုးရာ ဂုရာေက်ာက္ မိုင္းတြင္း ၾကီး ကို ၁၉၄၃ ခုနွစ္ ၅ လပိုင္း ၁၀ ရက္ေန့မွာ စတင္ လည္ပတ္ ခဲ့ တဲ့ မိုင္း တြင္း ၾကီး တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး သံ ကြန္ကရစ္ တို့ ၿဖင့္ အခိုင္ အမာ တည္ေ...
Updated: 2016-10-06 13:18
  ေၿမာဘန္းအြန္းဆန္း ( ေရပူစမ္း ) ဟာ သဘာ၀ ဓါတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္လ်က္ ရွိၿပီး ေရခိုး ေရေငြ ့ ပမာဏ မ်ား တဲ့ ဘဲ့ပု ေရပူစမ္းေဒသ က နာမည္ၾကီး ေရပူစမ္း ၈ခု အတြင္း အပါအ၀င္ၿဖစ္ေသာ ေရပူစမ္းၿဖစ္ပါတယ္။ အယ...
Updated: 2016-10-03 15:26
ေမ်ွာ္စင္ နွစ္ ခု ပါရွိတဲ့အေနာက္ဥေရာပ ၁၀၀၀~၁၂၀၀ခုနွစ္ Romanesque architecture ဒီဇိုင္း ၿဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ ထား ၿပီး ၊ အုတ္မ်ား ၿဖင့္ တည္ေဆာက္ ထား ေသာ ဂ်ပန္ နိဳင္ ငံ အတြင္း တြင္ ပင္ ရွားပါး ဘုရာ...
Updated: 2016-08-17 09:36
  1. ဟကတႏိုင္ငံၿခားဆိပ္ကမ္းဂိတ္
ခ်ဴ၀ိုဖုတိုခုတြင္ တည္႐ွိၿပီး အၿမန္သေဘၤာဘီတယ္(JRခ႐ူး႐ွုးအၿမန္)၊ ကိုဘီ (ေနာင္အၿမန္သေဘၤာ)၊ နယူးခမဲရိအ(ခမဲရိအလိုင္း) စသည္ၿဖင့္ ကိုရီးယား၊ ဘူဆန္သို႔ကူးသန္းသြားလာႏိုင္ေသာ သေဘၤာဆိပ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ကေဖးမ်ား၊ စားေသ...
Updated: 2016-08-08 10:26
  ၁၉၄၅ခုနွစ္ ၈လပိုင္း ၆ ရက္ ေန့ မနက္ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ၊ လူသားတို့ ရဲ့ သမိုင္း မွာ ပထမဦး ဆံုး အနဳၿမဴ ဗဳံး အခြဲ ခံ လိုက္ရတဲ့ ဟီရိုရွိမား ခရိဳင္ စက္မွဳ တိုးတက္ေရးအေဆာက္အအံဳ ။ထိဳေနရာကေန အေရွ့ေတာင္...
Updated: 2016-07-12 14:51
  ဂ်ပန္ နိဳင္ ငံ ရဲ့ နာမည္ ၾကီး တံ တားး ၃စင္း ထဲ မွ တစ္ စင္း အပါ အ၀င္ ၿဖစ္ တဲ့ နိရွိခိဂါ၀ ၿမစ္ အေပၚမွာ တည္ေဆာက္ ထား ေသာ မိုခုဇိုးေဂါ့လဲန္း ( သစ္ၿဖစ္ တည္ေဆာက္ ထားၿပီး အခံုး ငါး ခံုးပါ တံတား) ပဲ...
Updated: 2016-07-07 14:13
ခ်ိရန္း ေဒသ သည္ တိုင္းဟဲေရာစစ္ပြဲ ( ေနမ၀င္အင္ပါယာ ) အဆံဳး ပိုင္းေလာက္ မွာ စစ္တပ္ ရဲ့ အေသခံတိုက္ပြဲ ဗ်ဴဟာဌာနခ်ဳပ္ အၿဖစ္ ထား ရွိ ခဲ့ တဲ့ ၿမိဳ့ ပဲၿဖစ္ပါတယ္။   ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿပတိုက္မွာ ဆိုရင္...
Updated: 2016-07-04 15:38
က်ဴရွဴး ၿပည္ နယ္ ရဲ့ ၀င္ေပါက္ လို့ ေခၚ ဆို တဲ့ ဟာကတ ဘူတာၾကီး ။ ဒီ ေန ရာ ကို အဓိက ထား ၿပီး က်ဴရွဴး ( ခရဴးရွဴး ) နယ္ ၊ခရိဳင္ တို့ ကို ေၿပး ဆြဲ ေနတဲ့ က်ဥ္ဆန္ရထား ၊ အၿမန္ ရထား ၊ အထူး ရထား နဲ့ အၿခား ေသာ ရထ...

စာမျက်နှာများ