2015 ခုနွစ္ မွာ ကမာၻ ့ယဥ္ေက်းမွဳ အေမြ အနွစ္ အေန နဲ့ မွတ္ တမ္း တင္ ၿခင္း ခံ ခဲ့ ရၿပီး ( ဂ်ပန္ နိဳင္ငံ မဲဂ်ိ ေခာတ္ မွာ ဂ်ပန္ နိဳင္ ငံ ရဲ့ စက္ မွဳ စြမ္း အား တိုးတက္ေၿပာင္းလဲ ၿခင္း ) အေဆာက္ အဦး ေနရာတစ္ ခု ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ အြန္ဂ ၿမစ္ ကေန ၁၀ ကီ လို အကြာ မွာ ရွိ တဲ့ ရာ၀တ စက္မွဳဇံု ကို ေရေပး ပို့ ေပး တဲ့ အေဆာက္ အဦး ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ရာ၀တ စက္ မွဳ ဇံု အတြင္း စက္ မွဳ ဆိုင္ ရာ ကုန္ ထုတ္ လုပ္ ငန္း တြင္ ေရ မေလာက္ င မွဳ မ်ား ေပ်ာက္ ပရန္ ၁၉၁၀ တြင္ ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ ပါတယ္။ အရင္က ေရေႏြး ေငြ့ ေပမယ့္ လက္ ရွိမွာ ေတာ့ လ်ွပ္ စစ္ ၿဖင့္ လည္ပတ္ ေနပါတယ္။※ ယင္း အေဆာက္ အဦး အတြင္း တြက္ လက္ ရွိ အခ်ိန္ တြင္ လည္း ပဲ အသံုး ၿပဳ ေနသည့္ အတြက္ ၀င္ေရာက္ ခြင့္ ေတာ့ မရွိပါဘူး ။ သြား ေရာက္ေလ့ လာ ခ်င္ တယ္ဆို ရင္ေတာ့ နယ္ေၿမ ပိုင္ အစိုး ရ ကို သြား ေရာက္ ခြင့္ ေတာင္း ခြင့္ လို အပ္ ပါ လိမ့္ မယ္။ 

 

出典:www.crossroadfukuoka.jp

နာရီနှင့်အားလပ်ရက်များ: 

※ေလ့ လာေရး အတြက္ နယ္ေၿမ ခံ အစိုး ရ ( နာကမၿမိဳ့ အဖြဲ့ သို့ ဆက္ သြယ္ပါ။

Tel:093-245-4665 
Fax:093-244-1113 
 ကမာၻ့ အေမြ အနွစ္ ေဆာက္ ေရွာက ္ေ၇း အဖြဲ့ နာကမ

ယာဉ်ရပ်နားသတင်းအချက်အလက် (အထံတော်နှင့်အဖိုးအခ): 

စက္ရံု အနီး ကား ရပ္ စရာ ေနရာ မရွိပါ။
・ၿမိဳ့ ပိုင္ ကား ရပ္ နား ကြင္း ( အခမဲ့ ) ေၿခ လ်င္ ၂၅ မိနစ္
・ ညွိ နိဳင္း ေရး စင္ တာ ကြင္း ( အခမဲ့ ) ၂၅ မိနစ္ ( ေၿခလ်င္)
・ၿမိဳ့ ေတာ္ ရံုး ( အခမဲ့ ) ေၿခလ်င္ ၁၅ မိနစ္

အခြား: 

JR Chikuboigaki station ကေန ေၿခ လ်င္ သို့ အငွားကား ၇ မိနစ္
Chikuho Electric Rail Gikigaoka High School Front Station ေၿခလ်င္ ၁၀ မိနစ္
・နိရွိတဲစြတ္ အၿမန္ ဘတ္စ္ နာကမ ၃ ဘေလာက္ ကေန ေၿခ လ်င္ ၂၀ မိနစ္

Fukuoka prefecture Midori city Tabunochi 1 - chome 3-1
809-0033

 

施設一覧
地図下部のアイコンを 選択してください
 

 

 • 自然景観
 • 歴史・文化
 • 温泉
 • レジャー・
  スポーツ
 • 食・お土産
 • 宿泊情報
 • ショッピング
 • お勧め
 • 同国人