ဟာကတ ဂိအြန္း ရာမခစ ဟာ နွစ္ စဥ္ ၇ လပိုင္း ၁ ရက္ ေန့ က ေန ၁၅ ရက္ ေန့ အထိ က်င္း ပ ၿပဳ လုပ္ ၿပီး က်င္း ပ ေနစဥ္  မီတာ ၁၀ ေက်ာ္ တဲ့ ရာမခစ စၾကီး ေတြ ကို တန္း စီ ထား တာ ၿမင္ ရမွာ ၿဖစ္ ၿပီး ေတာ့ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္ တဲ့ လာေရာက္ ၾကည့္ ရွဳ သူေတြ နဲ့ ၿပည့္ နွက္ ေနပါ တယ္။ ေနာက္ ၿပီး ပြဲ ေတာ္ ဒုတိယ ပိုင္း ကေန စ ၿပီး အေလး ခ်ိန္ ၁ တန္ ရွိ တဲ့ ရာမခစ နတ္ကြန္း ၾကီး ေတြ ကို ထမ္း ၿပီး ၿမိဳ့ တြင္း ကို လွည့္ လည္ အေပၚ ေဇာ္ ခံ ပါတယ္၊ ပြဲ ေတာ္ ဟာ  ဆဲ ရာ မခစ နဲ့ ဒိုး ရာ မခစ ကို ေၿပာင္းလဲ က်င္း ပ ၿပီး ၁၅ ရက္ ေန့ မနက္ ၄ နာ ရီ ၅၉ မွာ အိုအိ ရာ မခစ က ထြက္ ေပၚ လာၿပီး နနခိေနာ့ခခိရာမခစ က ၅ ကီလို မီတာ အေ၀း မွာ ရွိ တဲ့ ဂိဳလ္ းထိ သြား ၿပီး မနက္  အလင္း ေပါက္ ဟာကတရဲ့ ၿမိဳ့ ေတာ္ ကို စည္ ကား သိုက္ ၿမိဳက္ ေစ ခဲ့ ပါတယ္။

ဒီ ဟာကတ ဂိအြန္း ရာမခစ ရဲ့ ၿဖစ္ ေပၚ လာ တဲ့ အစ က သမိုင္း ရွိ ေပ မယ့္ ၁၂၄၁ ခု နွစ္ မွာ နိုင္ ငံ ရပ္ၿခား က ေန ၿပန္ လာ တဲ့ ေရွာ အိခ်ိကိုခုရွိ က ဟာကတၿမိ့ မွာ အဲ့ ဒီ့တုန္း က ၿပန့္ နွ့ံ ေန ခဲ့ တဲ့ ေရာဂါ ေတြ နဲ့ မေကာင္း ဆိုး ၀ါး ေတြ ကို နိွမ္နွင္း ၿခင္း က ေန အစ ၿပဳ ခဲ့ တယ္ ဆို ၿပီး ေရး သား ထား ၿပီး ဟာကတဂိအြန္း ရာမခစ ၿဖစ္ ေၿမာက္ ေရးဖြဲ့ အစည္း က သမိုင္း အေန နဲ့ နွစ္ေပါင္း ၇၇၀ ေက်ာ္ တိုင္ ထိန္းသိမ္း လာ ခဲ့ တဲ့ ရိဳး ရာ ယဥ္ ေက်း မွဳ ပြဲေတာ္ တစ္ခု ပဲ ၿဖစ္ ပါတယ္။

 

-----------------------------------------

အၿခားပြဲေတာ္အခ်က္အလက္

-----------------------------------------

 

ရာမခစ နတ္ ကြန္း အၿပင္ အဆင္
ခခိရာမခစ
鉄道
JR Hakata staition ကေ န ေၿခ လ်င္ ၁၂ မိနစ္ ေၿမေအာက္ ရထား ( ဂိ အြန္း ဘူတာ ) ကေန ေၿခလ်င္ ၅ မိနစ္
ကျင်းပကာလ: 

 ၂၀၁၆ ခု နွစ ္၇ လပိုင္း ၁ ရက္ ေန့ က ေန ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ၇ လပိုင္း ၁၅ ရက္ ေန့ ထိ

အဖိုးအခ: 

အခမဲ့ ၾကည့္ ရွဳ နိုင္ ပါ သည္။

 

施設一覧
地図下部のアイコンを 選択してください
 

 

 • 自然景観
 • 歴史・文化
 • 温泉
 • レジャー・
  スポーツ
 • 食・お土産
 • 宿泊情報
 • ショッピング
 • お勧め
 • 同国人