ရွင္း ဂ်ဳ ခု ၿမိဳ့ ဟာ တို က်ိဳ ရဲ့ ၿမိဳ့ ၿပ ယဥ္ ေက်းမွဳ အခ်က္ အခ်ာ အက် ဆံုး ေန ရာ တစ္ ခု ၿဖစ္ ၿပီး ေတာ့ ဂ်ပန္နိုင္ ငံ နာပါတ္ ၁ အစည္ကား ဆံဳး ၿမိဳ့ ၿပ ၿဖစ္ ပါတယ္။ ရွင္းဂ်ဳခဳ ဘူတာ ဟာ ဆို ရင္ တစ္ေန့တစ္ေန့ လူ ၃၅သိန္း ေက်ာ္ က ကူးသန္းသြားလာေနၿပီး ၊ စီး နွင္း သူ ဦး ေရ က ေတာ့ ဂ်ပန္ နိုင္ ငံ နာပါတ္ ၁ ပဲၿဖစ္ပါ တယ္။ ရွင္း ဂ်ဳ ခု ဘူ တာ က ေန အေရွ့ ဖက္မွာ ဆို ရဲ လဲ ကုန္ တိုက္ ၾကီး ေတြ ၊ ေစ်း ၀ယ္ စင္ တာ ၾကီး ေတြ က စီ တန္း ေန ၿပီး ခဘုခိေခ်ာ ( ဂ်ပန္ နာပါတ္ ၁ ေပ်ာ္ စရာအေကာင္း ဆံဳး ၿမိဳ့ အစည္ဆံဳး နဲ့ မအိပ္ စက္ တဲ့ ၿမိဳ့ ဆို ၿပီး ေက်ာင္း သူေက်ာင္း သား ကေန ၀န္ထမ္း မ်ား နဲ့ ည က ေန မနက္ အထိ စည္ကား သိုက္ ၿမိဳက္ ေန ပါ တယ္။

JR "Shinjuku" station
徒歩
၃မိနစ္၀န္းက်င္
အခွန်အကောက်အခမဲ့: 
No Tax Free
Wifi Free: 
No Wifi
Tokyo, Shinjuku-ku, Kabukicho
160-0021

 

施設一覧
地図下部のアイコンを 選択してください
 

 

 • 自然景観
 • 歴史・文化
 • 温泉
 • レジャー・
  スポーツ
 • 食・お土産
 • 宿泊情報
 • ショッピング
 • お勧め
 • 同国人