Petsa ng pag-update: 2016-08-08 10:21
  Noong ika-6 ng Agosto, 1945, 8:15 ng umaga nang binagsak at pinasabog 600 na metro sa ibabaw ng Hiroshima ang pinakaunang atomic bomb sa kasaysayan. Mula sa gusali na dating Hiroshima...
Petsa ng pag-update: 2016-05-16 13:45
  Ang Mount Misen ay kilala bilang "banal na bundok" ng Miyajima. Ang tuktok nito ay may taas na 535 metro na tanaw mula sa Itsukushima Shrine. Binuo ang establishment dito noong nakaraang 120...
Petsa ng pag-update: 2016-05-13 18:21
  Ang Hiroshima Castle ay isang typical flat castle na binuo ni Mouri Terumoto, na isa sa mga pangunahing tagapaglingkod ("Godairou") ni Hideyoshi Toyotomi. Ang Fukushima family at pagkatapos,...
Petsa ng pag-update: 2016-05-13 17:04
  Ang museum na ito ay ipinapakilala ang kasaysayan ng Kure na siyang naglalarawan ng modern Japanese history pagkatapos ng Meiji era. Ipinapakita rin dito ang bawat uri ng "science technology...
Petsa ng pag-update: 2016-05-11 15:56
  Itsukushima o Miyajima; ang islang ito ay tinatawag sa parehong pangalan at kilala rin sa dalawang pangalan na ito, ngunit ang opisyal na pagkakatala nito bilang isang UNESCO World Heri...
Petsa ng pag-update: 2016-05-11 10:20
  Ang Hiroshima Peace Memorial Park ay ginawa bilang pagtanda sa mga kaluluwa ng mga biktima ng atomic bomb at bilang dasal para sa patuloy na kapayapaan sa mundo. Matatagpuan rin dito ang Hir...