Updated: 2017-05-02 09:15
Larawan ni JAPAN DISCOVERY
  Narinig mo na ba ang mga salitang "sand bath"? Kung ang tingin mo sa i...
Updated: 2017-04-20 10:37
Larawan ni JAPAN DISCOVERY
  Noong Pebrero ng 2017, inimbitahan ng Japan Discovery ang isang sikat...
Updated: 2017-04-20 13:33
Larawan ni JAPAN DISCOVERY
  Nagpaplano ka bang magbakasyon sa Japan? Talaga namang hindi dapat pal...
Updated: 2017-04-03 16:14
Larawan ni JAPAN DISCOVERY
  Noong ika-8 ng Abril, 2016, isang pelikula ang shinoot sa Saga Prefect...
Updated: 2017-03-16 18:46
Larawan ni JAPAN DISCOVERY
  Ang cherry blossom forecast para sa taong 2017 sa Japan para sa Kyushu...
Updated: 2017-02-24 16:37
Larawan ni JAPAN DISCOVERY
  Kapag pagkaing Japanese ang pinag-uusapan, malamang nasa listahan ng k...
Updated: 2017-02-17 16:32
Larawan ni JAPAN DISCOVERY
  Mahahanap ang baka ng kasaysayan ng Hina Matsuri sa mga maharlika...
Updated: 2017-02-14 18:00
Larawan ni JAPAN DISCOVERY
  Kung ikaw ay isang turista na gustong maglibot sa Kyushu sa sarili mon...
Updated: 2017-02-17 16:30
Larawan ni JAPAN DISCOVERY
  Alam mo ba na ang plum o ume kung tawagin sa Japanese ay isa sa mga pi...
Updated: 2017-01-27 17:39
Larawan ni JAPAN DISCOVERY
  Ang libingan ni Gaspar Nishi ay isang tahimik na lugar na matatag...

Mga Pahina