Sa Bus Stop

Tignan nang maigi at kumonsulta sa mapa na nakapaskil sa bus stop upang masigurado ang patutunguhan.

 

・Pagdating ng bus, tiyakin muna ang destinasyon nito - ito ay nakapaskil sa harap ng bus. Nakapaskil rin ito sa gilid ng bus.

Sumakay mula sa pintuan sa gitna ng bus. Pagsakay ng bus, kumuha ng tiket. Ang pagbabayad ng pamasahe ay gagawin sa pagbaba ng bus.

 

Habang nakasakay sa bus hanggang sa bago bumaba

・Ang pamasahe ay nakalista o nakadisplay sa monitor sa pinakaharap. Ang numero na nakalathala sa tiket ng pasahero ay may katumbas na presyo ng aktwal na pamasahe na makikita sa monitor.

・Kung nais nang bumaba, habang sinasabi ng bus drayber ang pangalan ng bus stop ay agad pindutin ang button - ito ang senyales sa drayber na nais mong bumaba sa bus stop na iyon.

・Muling siguraduhin na ang katumbas na pamasahe ng numero ng tiket na hawak ay tama, at bago bumaba, ilagay ang iyong bayad sa kahon sa tabi ng drayber kasama ng tiket na iyong hawak.

 

Kung Gagamitin ang IC Card sa Pagbayad

・Pagsakay pa lamang ng bus, siguraduhing maayos at wasto ang pagtapik ng IC card sa card reader. Hindi na kailangang kumuha ng tiket kung may IC Card.

・Kapag bababa na ng bus, itapik muli nang maayos ang IC Card sa card reader sa tabi ng bus drayber. Awtomatikong binabawas ang pamasahe sa lamang halaga ng IC Card.

 

Pagpapabarya ng Salapi

Maaring palitan o baryahan ang pera sa bus gamit ang makina sa tabi ng drayber. 1000 yen na papel lamang ang tinatanggap dito. (Iwasang subukan na magpapalit ng 5000yen o 10,000yen na salapi dahil hindi ito tatanggapin ng makina.)