Petsa ng pag-update: 2017-03-29 15:44
  Ang konsepto ng Hare MUSUBI ay ang pagiging isa (nirerepresenta ng salitang "musubi" na ang ibig sabihin ay "pagsasama" sa Japanese) ng maker (nirerepresenta ng salitang "Hare") nang hawak-k...
Petsa ng pag-update: 2016-09-26 15:26
  Ang Michi-no-eki Mizunashi Honjin Fukae ay isang liwasan na matatagpuan sa isa sa mga pook na naapektuhan ng pagsabog ng Mt. Unzen noong 1991. Ang pagsabog na ito ay nagdulot ng pagguho ng k...
Petsa ng pag-update: 2016-06-09 14:49
Ang Tsukiji Market ay isa sa pinakamalaking palengke sa buong mundo na nakadikit sa isang shopping street arcade kung saan nagbebenta ng sariwang seafood at iba pa sa mga foreign na turista. Mara...
Petsa ng pag-update: 2015-12-21 16:58
 Tenmonkan is known as popular spot as downtown as Southern part of Kyushu. There are local Japanese restaurants, souvenir shops and others various shops can be found in the arcade. The name o...
Petsa ng pag-update: 2015-12-21 16:57
Daikokuya Brand Shop sells secondhand branded goods such as bags, watches, and jewelry; however, it also sells new items. Various tickets and gift certificates can also be bought here.
Petsa ng pag-update: 2015-12-21 16:56
  1. Hakata-machiya Furusato-kan (Fukuoka-shi)
Hakata-machiya Furusato-kan is a textile manufacturing house of Hakata fabrics back in the Meiji Era owned by the Miura Family that was reconstructed, down to the exact details of its previous appeara...
Petsa ng pag-update: 2015-06-30 14:57
Shinsaibashi  is one of the downtown in Osaka. From large depament store to luxury brand shop, resturants. electronic stores, hotels, and etc.; many shops are centered here. It is visited by...